AUTOCAD

 

 

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM I MODÜLÜ

 

 

 

 

 

 


 

 


GİRİŞ. 1

ÖĞRENME FAALİYETİ-1. 2

1. BİLGİSAYARDA GEOMETRİK ÇİZİM YAPMAK.. 2

1.1. Cad Nedir ?. 2

1.1.1. Cad Programlarının Özellikleri 2

1.1.2. Autocad’in Çalıştırılması 3

1.2. Autocad Ekranı 5

1.2.1. Giriş Penceresi 7

1.2.2. Araç Çubukları 17

1.2.3. Dosya Açma. 22

1.2.4. Kapatma, Büyütme İşlemleri 23

1.2.5.  SAVE Ve SAVE AS İŞLEMLERİ 24

1.3. Autocad Komutları 27

1.3.1. Line Komutu. 27

1.3.2. Mesafeleri Koordinatlarla Belirtmek. 28

1.3.3. İmleç Modları 33

1.3.4. Arc Komutu. 33

1.3.5. Rotate. 34

1.3.6. Stretch Komutunun Kullanımı 36

1.3.7. Grid Ve Snap Modlarının Kullanılması 37

1.3.8. Rectangle Komutu. 39

1.3.9. Ellipse Komutu. 41

1.3.10. Circle Komutu. 41

1.3.11. Copy Komutu. 44

1.3.12.  Move Komutu. 45

1.3.13. Trim Komutu. 45

1.3.14. Offset Komutu. 46

1.3.15. Mirror Komutu. 47

1.3.16. Fillet Komutu. 48

UYGULAMA FAALİYETİ 50

PERFORMANS TESTİ 53

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME. 54

ÖĞRENME FAALİYETİ-2. 56

2. KESİT ALMA.. 57

2.1. Layer (Katman) İşlemleri 57

2.1.1. Katmanların Oluşturulması 58

2.1.2. Katmanlara Nesne Atanması 63

2.1.3. Katmanların Genel Kontrolleri 63

2.1.4. Katmanlara Çizgi Tiplerinin Atanması 64

2.1.5. Bir Çizime Bir Çizgi Tipinin Eklenmesi 66

2.2. Tarama İşlemleri 67

2.2.1. Hatch Tarama Komutunun Kullanılması 67

2.2.2. Tarama Ayarlarının Yapılması 68

2.2.3. Taraması Yapılmış Yüzeylerin Tarama Özelliklerinin Değiştirilmesi 71

2.3. Çizimlerin Geliştirilmesi 74

2.3.1. Bir Nesneyi Birden Çok Kez Kopyalamak. 74

2.3.2. Multiline Komutu. 74

2.3.3. Multiline Birleştirilmesi ve Düzenlenmesi 76

UYGULAMA FAALİYETİ 79

PERFORMANS TESTİ 81

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME. 82

ÖĞRENME FAALİYETİ-3. 85

3. ÖLÇÜLENDİRME. 85

3.1. Ölçülerin Kullanılması 85

3.1.1. Bir Ölçü Biçeminin Yaratılması ve Ayarlanması 86

3.1.2. Çeşitli Ölçme İşlemlerinin Yapılması 87

3.1.3. Ölçülerin Düzenlenmesi 91

3.1.4. Ölçüye Metin Eklenmesi 92

3.1.5. Ölçülendirme Özelliklerini Değiştirmek. 93

3.2. Çizimlere Yazı Eklenmesi 96

3.2.1. Bir Çizime Yazı Eklenmesi 96

3.2.2. Metin Biçimlendirme: 97

3.2.3. Yazıların Biçemlerle Düzenlenmesi 98

3.2.4. Özel Karakterler Eklemek. 99

3.2.5. Basit Yazı Nesnelerinin Eklenmesi 100

3.2.6. Yazılmış Yazıların Özelliklerini Değiştirmek. 100

UYGULAMA FAALİYETİ 101

PERFORMANS TESTİ 104

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME. 105

PERFORMANS TESTİ 107

MODÜL DEĞERLENDİRME. 108

KAYNAKLAR.. 109

 

 

 

 

 


 

 


KOD

 

ALAN

PLASTİK TEKNOLOJİSİ

DAL/MESLEK

PLASTIK İŞLEME

MODÜLÜN ADI

BİLGİSAYARLA ÇİZİM TEKNİKLERİ 1

MODÜLÜN TANIMI

BİLGİSAYARLA ÇİZİM TEKNİKLERİ 1; Cad tanımını, Auto Cad Ekranını, Auto Cad Komutlarını, Layer (Katman) İşlemlerini, Tarama İşlemlerini, Çizimlerin Geliştirilmesi, Çizimlerde ölçülerin kullanılmasını, Çizimlere yazı eklenmesi gibi yeterliliklerin kazandırıldığı modüldür.

SÜRE

40/32

ÖN KOŞUL

İlk öğretimi bitirmiş olmak.

YETERLİK

Bilgisayarla Çizim Yapmak

MODÜLÜN  AMACI

Genel Amaç: Değerli öğrenci,bu modül ile gerekli  ortam sağlandığında bilgisayarla teknik çizim yapabileceksiniz.

Amaçlar:

Gerekli ortam sağlandığında;

Bilgisayarda Teknik resim kurallarına uygun geometrik çizim yapabileceksiniz.

Bilgisayarda Teknik resim kurallarına uygun kesit alabileceksiniz.

Bilgisayarla ölçülendirme yapabileceksiniz.

 

EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

Bilgisayar, Cad-cam programları, gönye, cetvel, plotter, çizim kağıdı

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Modül içerisindeki öğretim faaliyetleri sonunda ölçme değerlendirme ve performans testleri ile kendi kendinizi değerlendirebileceksiniz.

 

 

 

 

 


GİRİŞ

 

  

Sevgili Öğrencimiz;

Plastik endüstrisi tüm dünyada hızla gelişmekte ve bu nedenle bununla ilgili eğitim ihtiyacı da artmaktadır. Plastik alanında çalışan kalifiye eleman sıkıntısı çekilen şu günlerde ülkemizde de meslek liseleri ve yüksek okullar bünyesinde plastik teknolojisi bölümleri açılmaktadır. Bu sevindirici gelişmelere rağmen bazı bilgi eksikleri vardır.

Tüm teknik alanlarda bilinmesi gereken teknik resim plastik teknolojisi alanında da büyük önem arz etmektedir. Örneğin yapılacak plastik ürünün resminin çizilmesi, kalıbının tasarlanması, kalıp üretimi yapılırken kalıp teknik resminin kullanılması, plastik ürün üretilirken operatörün resme bakarak üreteceği parçayı görmesi ve onunla ilgili olarak kontrollerini yapması, teknik resmin önemini bu alanda da göstermektedir.

Hızla gelişen bilgisayar teknolojisi teknik çizimler içinde yerini almış ve bilgisayar desteği ile çizim yapabilen çizim programları geliştirilmiştir. Günümüzde teknik çizimleri yapmak için birçok çizim programı vardır dolayısıyla yapacağınız çizim için en uygun programı seçmek oldukça önemlidir.

Günümüzde hızla gelişmekte olan bilgisayar teknolojisi, kullandığımız tüm araç gereçler üzerinde yerini almış bulunmaktadır. Bilgisayar günlük işlerimizde birçok kolaylık sağlamaktadır.

Bu modül; bilgisayar desteği ile teknik resim kurallarına uygun geometrik çizim yapabilmeniz için hazırlanmıştır.

Bu modülü başarı ile tamamladığınızda ve kendinizi konu hakkında geliştirdiğinizde plastik endüstrisinde çalışabilecek yeterliliğe sahip olacaksınız; ancak bu konu ile ilgili tüm bilgileri almanızda fayda vardır.

Modülü başarı ile tamamlayacağınıza inanıyor ve modülün hayatınızda olumlu değişiklikler yapmasını arzu ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum.


ÖĞRENME FAALİYETİ-1

 

 

 


Gerekli  ortam sağlandığında bilgisayarda teknik resim kurallarına uygun geometrik çizim yapabileceksiniz.

 

 

 

 


Çevrenizdeki firmaların teknik çizimle uğraşan birimlerini ziyaret ederek;

Bilgisayarda geometrik çizimler yapmak için kullanılan bilgisayar programlarını araştırınız.

AutoCAD programının diğer programlara göre avantaj ve dezavantajlarını araştırınız.

AutoCAD’in kullanıldığı sektörler ve kullanım nedenlerini araştırınız.

 

1. BİLGİSAYARDA GEOMETRİK ÇİZİM YAPMAK

1.1. Cad Nedir ?

“Computer Aided Drafting/Design” kelimelerinin baş harfleri olan CAD’in Türkçe karşılığı BDÇ “Bilgisayar Destekli Çizim” veya BDT  “ Bilgisayar Destekli Tasarım” anlamına gelmektedir. Bu bilgisayar programını kullanarak teknik çizimler, klasik çizim gereçlerini kullanmadan bilgisayar ortamında çizilmektedir.

 

1.1.1. Cad Programlarının Özellikleri

 

Bu program, klasik çizim tekniklerinin bilgisayar ortamına taşındığı, çizim yaparken bir çok kolaylığın sağlandığı, resim üzerinde yapılacak değişikliklerin kısa sürede yapılarak resmin güncelleştirildiği, çizilen bir resmin orijinal büyüklüğünde görülmesinin sağlandığı, yapılan resme malzeme atanması ile gerçek malzeme olarak kullanıcıya istediği bilgileri vermesinin yanında daha birçok fayda sağladığı ayrıca Autodesk, tüm pazar gruplarındaki profesyoneller için üretkenlik, esnek kullanım ve birbirleriyle bağlantı konusunda yeni standartlar belirleyen, yeni nesil tasarım yazılımı dünyanın en yaygın kullanılan PC tasarım yazılımıdır.

Üretkenlik önemlidir .

Tasarımda yazılım kullananların en önem verdikleri konu, üretkenliktir. AutoCAD 2000 geliştirilirken de en çok üzerinde durulan konu, üretkenlik artışının nasıl sağlanacağı olduğudur.

Tasarım yazılımı, engelleri ortadan kaldırmalıdır

Kullanıcılar yaratıcı fikirler ile bu fikirlerin bilgisayara taşınmasında kullanılan yöntemler arasındaki farkın en aza indirgenmesini isterler. En kötü durum, tasarım yazılımının bu anlamda engeller çıkarmasıdır. Dolayısıyla yazılım bu aşamada yöntem engellerini ortadan kaldırmalıdır.

Tasarım verisi dinamiktir

 Hepimiz biliyoruz ki tasarım verisi dinamiktir, sürekli değişir. Dolayısıyla tasarım verisine ulaşmak, veriyi kontrol etmek ve tekrar kullanmak, bizler için bu kadar önemli olan tasarımda anahtar rol üstlenir.

Tasarım kişiseldir

Tek bir çözüm, herkesin gereksinimini karşılamaz. Dolayısıyla tasarım yazılımı açık, esnek ve özelleştirilebilir olmalıdır.

 

1.1.2. Autocad’in Çalıştırılması

 

Autocad’in İhtiyaç Duyduğu Donanım Özellikleri,

AutoCAD 2000 programını kurmak için bilgisayarınızda, programın ihtiyaç duyduğu donanımın minimum özelliklere ya da daha fazla özelliklere sahip olması gerekir.

Sistem için minimum özellikler aşağıdaki gibi olmalıdır.

Intel Pentium II, AMD K6II veya üstü mikroişlemci

64 MB bellek

Microsoft Windows 95,Windows 98, Windows NT 4.0 (SP5), Windows 2000 veya Windows ME işletim sistemi

1024x768 VGA görüntü birimi

100 MB boş sabit-disk alanı

fare veya Wintab sürücülü sayısallaştırıcı

4X CD-ROM sürücüsü

Bunlara ek olarak aşağıdakiler de gerekebilir:

Yazıcı veya çizici

Internet bağlantısı

 

AutoCAD Programının Kurulması

AutoCAD programını bilgisayarınıza kurmak için aşağıdaki yolu sırasıyla takip ederseniz programı bilgisayarınızda sorunsuz bir şekilde çalıştırabilirsiniz.

1. Lisanslı AutoCAD2000 CD’sini CD-ROM sürücüsüne yerleştiriniz.Eğer bilgisayarınızda işletim sistemi olarak Windows NT 4.0, Windows 95 veya Windows 98, kullanıyorsanız CD’yi tıkladıktan belli bir süre sonra Autorun olarak kendiliğinden başlayacaktır. Eğer Autorun geçersiz ise, CDROM’un içinden setup.exe dosyasını çift tıklayarak çalıştırın.

2. Kurma menüsünü gösterdiğiniz zaman, Install AutoCAD2000 veya Install Migration Assistance seçeneğini seçin.

3. Hoş geldiniz ekranı geldikten sonra, NEXT’i seçin.

4. Serial Number diyalog kutusunun içerisine, AutoCAD2000 seri numarasını girin, daha sonra NEXT’i seçin.

5. Kişisel bilgi diyalog kutusu, girişinde isminizi, organizasyon isminizi, satıcı ismi ve telefon numarasını girin, sonra NEXT’i seçin.

Bu menüde kişisel bilgi diyalog kutusuna, girdiğiniz bilgiler tekrar gösterilir. Herhangi bir değişiklik için Back düğmesini tıklayınız, bilgilerin doğruluğunu kabul edip ilerlemek için 2. defa Enter tuşuna basınız. İlerlemeye hazır olduğunuzda NEXT’i seçin.

6. Destination location diyalog kutusunda, AutoCAD2000’nin kurulacağı sürücü ve yolu belirtiniz. Daha sonra NEXT’i seçin.

7. Kurma tipi (Setup Type) diyalog kutusunda, istediğiniz yükleme tipini seçiniz. Tam (Full), Tipik (Typical), Doğrudan (Compact) veya Özel (Custom), seçtikten sonra NEXT’i tıklayın.

Bu menü (Typical) aşağıdaki dosyaları kapsar.

İşletme ve destek dosyaları,

Fontlar,

Örnek çizimler ve alışılagelmiş LISP'ler,

Veri tabanı aletleri ve destek  dosyaları,

Sözlük kontrolleri (SPELL-CHECK) için sözlükler,

Dış yüzeye ait sürücüler,

Yardım dosyaları.

Eğer tam (Full), tüm seçenekler ile AutoCAD2000’i kurmak için Full’ü seçerseniz, Microsoft İnternet Kaşifi (Microsoft Internet Explorer) 4.0, sisteminizde kurulur. MSIE 4.0 yüklemek disk boşluğuna ilaveten 45.5 MB boş yer gerektirir.

Doğrudan (Compact),  sadece AutoCAD2000’nin işletilmesini kurar ve dosyalarını destekler.

Özel (Custom) yüklemek, AutoCAD2000’nin işletilmesini, destek dosyalarını ve belirlediğiniz herhangi bir özel kurulum dosyasını kurar .

8. Dosya-isim diyalog (Folder Name) kutusunda, AutoCAD2000 için yükleme dosyasını belirtin. Daha sonra NEXT’i seçin.

9. Metin Dosya İşbirliği (Text File Association) diyalog kutusunda, MNU, LSP ve PAT gibi AutoCAD2000’in küçük metin dosyalarıyla işbirliği yapmak için editörü belirtin.

10. Daha sonra NEXT’i seçin.

11.Kurulum işlemini başarıyla tamamladınız.

Kurulum işlemleri tamamlandıktan sonra bilgisayarınızı tekrar başlatmalısınız; çünkü programın hafızada aktif olabilmesi için bilgisayarın kapatılıp açılması gerekir..

 

1.2. Autocad Ekranı

 

AutoCAD programı bilgisayarda çalıştırıldığında ekranda aşağıdaki pencere çıkar (Resim 1.1).

 

 

Resim 1.1: Auto CAD Ekranı

AutoCAD program penceresi beş ana kısımdan oluşur.

Bunlar;

a) Menü çubuğu

b) Araç çubukları

c) Çizim alanı

d) Komut penceresi

e) Durum çubuğu

 

Auto CAD ekranında gördüğümüz menü çubuğunu basit bir şekilde inceleyecek olursak (Resim 1.2),

Resim 1.2: Menü Ve Standart Araç Çubuğu

Eğer AutoCAD ekranında çizim için kullanmayı düşündüğünüz herhangi bir araç çubuğunun AutoCAD penceresinde olmadığını farkettiyseniz, yapmanız gereken tek şey maus yani fare ile menü üstüne gelip sağ tuşa basmanız. Sonra istediğiniz  araç çubuğunu işaretleyerek pencerede istediğiniz yere yerleştirmeniz gerekmektedir. (Resim 1.3)

Resim 1.3: Pencerede Aktif Olan Araç Çubukları İşaretlenmiş Olarak Görünmektedir.

 

Yukarıda işaretlenmiş olan Dimensiyon, Draw, Modify, View gibi araç çubuklarının AutoCAD penceresinde hazır halde olduğu görülmektedir. Ancak örnek olarak Render araç çubuğu seçili olmadığı için pencerede olmadığını da görmekteyiz. Bu nedenle render menüsünü işaretlediğimizde render araç çubuğunun pencereye yerleştiğini göreceğiz (Resim 1.4).

Resim 1.4: Render Araç Çubuğunun Pencereye Yüklenmesi

UCS Simgesi:

Çizim alanının sol alt kısmında görünen semboldür. Bu sembol kullanıcı koordinat sembolüdür ve çizimin doğrultusunu gösterir.

UCS’de görmüş olduğunuz X ve Y okları x ve y eksenlerini temsil eder (Resim 1.5).

Resim 1.5

 

1.2.1. Giriş Penceresi

Bu pencereyi açmak için AutoCAD ekranında File menüsünden new butonuna bastığınızda karşınıza aşağıdaki iletişim kutusu çıkacaktır.

Bu iletişim kutusu size aşağıdaki seçenekleri sunacaktır;

Open a Drawing (Şu andaki çizimi aç)

Start from scratch (Den Başla)

Use a Template (Çizimi başlatmak bir Şablon Kullan)

Use a Wizard (Çizimi başlatmak için sihirbazı kullan)

1- Open a Drawing   

Mevcut çizilmiş çizimleri listeden seçerek açmaya yarar. Select a File listesinde en son çizilmiş dört resmin isimleri (File) ve nerede (Path) oldukları gösterilir. Üzerine bir kez tıkladığınız seçili dosyanın içindekiler, preview (Özel Göster) penceresinde görülür. Ya da Browse’yi tıkladığımızda istediğimiz bir adrese göz atıp oradaki dosyayı çağırabiliriz (Resim 1.6)


Resim 1.6: Dosya Açma

 

2-Start from Scratch  

Hiç bir ayar yapmadan çizime başlamak  hızlı bir yoldur. Yeni bir çizime başlamak için hangi ölçüm sistemine dayandığına karar vermek gerekir. Burada English (Parmak/ inç) ya da Metric (metrik) sistemi kullanılmaktadır. Hangi sistemde çizim yapılacaksa o sistem seçildikten sonra OK sekmesine basarak çizime başlanabilir (Resim 1.7).

English, İngiliz İmparatorluğuna dayanan ölçüm sistemidir. Burada çizim ACAD DWT kalıbına dayanır ve çizim sınırları 12x9 inç’ tir

Metric, Metrik ölçü sistemine dayanan bir çizim oluşturur. Burada çizim ACADISO- DWT şablonuna göredir. Çizim sınırları 420x297mm’ dir

Resim 1.7: Hızlı Başlatma

3-Use a Template

Şablonlar önceden çeşitli ayarları yapılmış hazır kalıplardır. File menüden New (Yeni) bir dosya açıldığında veya masa üstünden AutoCAD yeni açıldığında ekrana gelen “Create New Drawing” iletişim kutusunda “Use a Template” sekmesine işaretlenirse karşımıza çıkan diyalog kutusu aşağıdaki gibidir (Resim 1.8).

Çeşitli şablon çizimleri AutoCAD’le birlikte gelmiştir. Bunlar ISO– ANSI– DIN ve JIS çizim formatına uygun şablonlardır. Belli bir çizimin ayarları sıkça kullanılıyorsa bunlar şablon haline getirilerek her defasında yapılan katman tanımlamaları, ölçek tanımlamaları ve kağıt ebatları tanımlamalarından kurtulmuş olunur. Bu da sizi yeni bir resim için yapacağınız ön hazırlıktan kurtarmış olur ve zaman kazanırsınız.

Resim 1.8: Şablon Kullanma

 

3-1-Select  a Template

O anki seçenekler diyalog kutusunda belirtilen çizim şablon dosyalarını listeler (Uzantısı DWT olanları).

Hangi formatta şablon kullanılacaksa o dosya seçilerek Preview penceresinde görüntülenir.

Browse diğer şablonlara ulaşmayı sağlar.

 

3-2-Yeni Bir Çizimde Use a Template’in Kullanımı

Create New Drawing kutusundan Use a Template’i seçin.

Select a Template iletişim kutusundan şablonlardan birini seçin ya da Browse (Gözat) sekmesine tıklayarak Select a Template File penceresinde bir şablon seçerek (OK) tamam sekmesine tıklayarak Create New Drawing penceresine geri dönün.

Create New Drawing kutusunda seçilen şablonun preview görüntüsü yan tarafta belirir. Ayrıca Template Description alanında seçilen şablonun tanımlaması verilmektedir. Tamam (Ok) sekmesine tıklayın.

4-Use a Wizard

Kısaca kullanıcı sihirbazıdır. File menüsünden yeni bir dosya açıldığında karşımıza gelen “Create New Drawing” iletişim kutusunda Use a Wizard seçildiğinde Select a Wizard (bir sihirbaz seç) listesinde Advanced Setup (Gelişmiş Kurma Sihirbazı) ve Quick Setup (Hızlı Kurma Sihirbazı) seçeneklerini sunar.

 

 

4-1-Quick Setup

Çizim birimleri ve çizim alanı hızlı kurma komutu ile oluşturulur. Çizim birimleri ondalık (Decimal), mühendislik (Engineering), mimari (Architectural), kesirli (Fractional), ve bilimsel (Scientific) birimleri içerir. Çizim sınırlarını kurmak için genişlik ve çizim alanının uzunluğu aynı zamanda belirtilir. “Create New Drawing”  Use a Wizard diyalog kutusuna basıldığında aşağıdaki pencere belirir.

Aşağıdaki diyalog sayfasını (Resim 1.9) karşınıza aldığınızda sihirbaz kullanarak hızlı kurma işlemini başarabileceksiniz.

 

Resim 1.9: Birim Ayarları

 

Select a Wizard (Seçim sihirbazında) listesinde Quick Setup dosyasına basarak aşağıdaki pencere açılır. Quick Setup bize iki değişken sunar. Bunlardan biri Unıt (Birimler) diğeri ise Area (Alan) değişkenidir.

 

4-1-1-Unıt

Çizimin hangi birimde çizileceğini belirlemeye yarar. Aşağıdaki birimlerden hangisi seçilirse onun tahsis ettiği ölçüm birimleri kullanılır.

Buradaki birimler:

Decimal (Ondalık)

Engineering (Mühendislik)

Architectural (Mimari)

Fractional (Kesirli)

Scientific (Bilimsel)

Unit aynı zamanda Format menüsü olduğu için formattan Unıt Style alt menüsü ile de ölçü birimleri değiştirilebilir.

Aşağıdaki Quick Setup (Resim 1.10) penceresinde çalışılacak olan birim seçildikten sonra ileri sekmesine basarak Area iletişim kutusuna geçilir.

 

 

Resim 1.10: Çizim Alanı Belirleme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-1-2-Area

Çizmek istediğimiz çizimler için tam ölçek olarak genişlik ve uzunluğu belirtir.

Resim 1.11: Advanced Setup Diyalog Sayfası

 

Çizime başlamadan çizim sınırları tespit edilir. Grid, belirtilen alan içerisini sınırlandırır. Aynı zamanda çizim alanı Limits komutu ile de değiştirilebilmektedir. Çizim sınırları , alt sol sınırı ve alt sağ sınırı temsil eden dünya koordinat isteminde iki boyutlu noktalardır. Çizim sınırlarını belirttiğimizde AutoCAD dikdörtgen biçiminde alanın içinde girebildiğimiz koordinatları sınırlar. Kağıt boşluğu aktif olduğunda kağıt kenarları çizim sınırları olarak gösterilemez.

4-2.Advanced Setup

Gelişmiş çizim oluşturma; Quick Setup’a ilaveten daha ileri özelliklere sahiptir. Hızlı kurmanın yetersiz olduğu durumlarda kullanılır (Resim 1.11). Beş alt seçeneği vardır.

Bunlar :

Units (Birimler)

Angle (Açı)

Angle Measure (Açı ölçüsü)

Angle Direction (Açı yönü)

Area (Alan)

 

 

4-2-1-Unit

Quick Setup’daki Unit’ten farkı yoktur. Aynı özellikler bunun için de geçerlidir. Fakat bu Unit penceresinde farklı olarak Precision özelliği bulunmaktadır. Bunun avantajı birim hassasiyetini kontrol etmesidir. Burada virgülden sonra kaç basamak olması isteniyorsa o hassasiyete ayarlanabilir. Bu ayarları yaptıktan sonra (Next) ileri sekmesine tıklayarak Angle alt seçeneğine ulaşılır (Resim 1.12).

4-2-2-Angle

Burada çizimde kullanılacak açı formuna uygun olan açı seçeneği seçilir.

Resim 1.12: Açı Formatı

Açı ölçümü seçildikten sonra precision seçeneği ile hassasiyet verilir.

Decimal Degrees   : Ondalık Derece

Deg/Min/Sec         : Derece/Dakika/Saniye

Grads                                       : Grad

Radians                                    : Radyan

Surveyor                                  : Arazi Ölçümü açı birimleri kullanılabilir.

Açı ölçü birimi ve hassasiyet girildikten sonra “İleri” sekmesine basarak diğer alt seçeneğe geçilir. Ayrıca “Geri” sekmesine basılarak “Unit” menüsüne geri dönülebilir.

 

4-2-3-Angle Measure

Açıların girişi için o açının yönünün belirtilmesi gerekir. Burada yapılan açı tanımlamasında 0 başlangıç noktasının neresi olduğuna karar verilmelidir. Örneğin East’e (Doğu) göre açı seçilirse ki en yaygın kullanılanı budur. Burası 0 noktası seçilerek açılar buradan itibaren başlar.

Diğer açı tanımlamaları ise şunlardır (Resim 1.13):

East (Doğu)           : Açı başlangıç noktası olarak doğuyu seçer

North (Kuzey)       : Açı başlangıç noktası olarak kuzeyi seçer

West (Batı)           : Açı başlangıç noktası olarak batıyı seçer

South (Güney)       : Açı başlangıç noktası olarak güneyi seçer

Other (Diğer)        : Yukarıdakilerin haricinde sıfır noktası seçmeye yarar.

Yukarıdaki “Advanced Setup” penceresinde açı tanımlamaları (Açı başlangıç noktası tanımlaması) yapıldıktan sonra ileri sekmesine basılarak “Angle Direction” seçeneğine geçebilirsiniz. “Angle” seçeneğine geri dönmek için geri sekmesi kullanılır.

Resim 1.13: Açı Ölçü Sistemi

 

4-2-4-Angle Direction

Açı ilerleme yönünü belirtmeye yarar. “Angle Measure” tanımlamasına ek olarak sıfır noktası seçildikten sonra ilerleme yönünün saat dönüş yönü mü; yoksa saat dönüş yönünün tersi mi, olacağı tespit edilir (Resim 1.14).

Counter Clockwise : Saat dönüş yönü tersi ilerleme

Clockwise                                : Saat dönüş yönünde ilerleme

 

Resim 1.14: Açı İlerleme Yönü

 

4-2-5-Area

Bu seçenek Quick Setup (Hızlı Kurma) sihirbazında açıklanmıştır. Oradaki bilgilere müracaat edilebilir (Resim 1.15).

Resim 1.15: Alan Seçimi

 

 

 

1.2.2. Araç Çubukları

 

 

Auto CAD ekranı ilk açıldığında karşımıza çıkan çizim elemanlarından birisi de araç çubuklarıdır.

Araç çubukları, komutları temsil eden araçları içerir. Hangi aracın ne olduğunu anlamamız için imlecin bir araç üzerinde kısa bir süre tutulması yeterlidir. Böylece o araç kutusunun işlevini ekranda bir ipucu olarak görmek mümkündür.

Araç çubuklarını ekrana yerleştirmek için sağ tıkladığınızda karşımıza çıkan araç çubukları penceresi resim 1.16’da görüldüğü gibi gibi sıralanmaktadır.

Resim 1.16

 

3D Orbit Araç Çubuğu

Üç boyutlu görünüm leri kontrol eden araç çubuğudur (Resim 1.17).

Resim 1.17

 

CAD Standarts Araç Çubuğu

Katman, boyut ve metin stillerini standartlara göre kontrol etmenizi sağlayan araç çubuğudur (Resim 1.18).

Resim 1.18

 

 

 

Dimension Araç Çubuğu

Yapacağınız çizimleri ölçülendirmenize yardımcı olan araç çubuğudur (Resim 1.19).

 Resim 1.19

 

Draw Araç Çubuğu

Draw çubuğu; çizgi, çember, yay, dörtgen, tarama gibi işlemlerin yapılması için kullanılacak komutları içeren araç çubuğudur (Resim 1.20).

Resim 1.20

 

Inquiry Araç Çubuğu

Mesafe, nokta koordinatları, nesne özellikleri, kütle özellikleri ve alanlarının bulunması için kullanılan komutları içeren araç çubuğudur (Resim 1.21).

Resim 1.21

 

Insert Araç Çubuğu

Diğer çizimlerin, farklı çizimlerdeki nesnelerin çağırılıp eklenmesi için kullanılan komutları içeren araç çubuğudur (resim 1.22).

Resim 1.22

 

Layouts Araç Çubuğu

Çizimlerin yerleşimini görmek için kullanılan komutları içeren araç çubuğudur (Resim 1.23).

Resim 1.23

 

Modify Araç Çubuğu

Mevcut nesnelerde değişiklik yapmak için kullanılan komutları içeren araç çubuğudur (Resim 1.24).

Resim 1.24

 

Modify 2 Araç Çubuğu

Özel nesnelerde değişiklik için kullanılan komutları içeren araç çubuğudur (Resim 1.25).

Resim 1.25

Object Properties Araç Çubuğu

Yapılacak çizimin rengine, kalınlığına, çizgi tipine göre yapılmasını sağlayan komutları içeren araç çubuğudur (Resim 1.26).

Resim 1.26

 

Object Snap Araç Çubuğu

Nesneleri, özel noktalarından yakalayabilmek için kullanılan komutları içeren araç çubuğudur (Resim 1.27).

 

Resim 1.27

 

Refedit Araç Çubuğu

Harici referans çizimleri olarak çağrılmış sembol ya da arka plan çizimleri üzerinde değişiklik yapmanızı sağlayan komutları içeren araç çubuğudur (Resim 1.28).

Resim 1.28

 

Reference Araç Çubuğu

Çizimin çapraz referanslarını kontrol eden komutları içeren araç çubuğudur (Resim 1.29).

Resim 1.29

 

Render Araç Çubuğu

Çizilmiş üç boyutlu objelerin gerçek gibi görü- nebilmesi için malzeme kaplama işlemlerinin gerçekleştirildiği komutları içeren araç çubuğudur (Resim 1.30).

Resim 1.30

 

 

Shade Araç Çubuğu

Üç boyutlu nesnelerin görünüşünü kontrol eden komutları içeren araç çubuğudur (Resim 1.31).

Resim 1.31

 

Solids Araç Çubuğu

Üç boyutlu katı nesneleri oluşturmak için kullanılan komutları içeren araç çubuğudur (Resim 1.32).

Resim 1.32

 

Solids Editing  Araç Çubuğu

Üç boyutlu katı nesneleri düzenlemek için kullanılan komutları sağlayan araç çubuğudur (Resim 1.33).

Resim 1.33

 

Standart Toolbar Araç Çubuğu

En çok kullanılan araç çubuğudur. Hızlı dosya açma, kaydetme, yazdırma ve büyütme gibi bir çok işlemin komutlarını içeren araç çubuğudur (Resim 1.34).

Resim 1.34

Surfaces Araç Çubuğu

Üç boyutlu nesneleri oluşturmak için kullanılan komutları içeren araç çubuğudur (Resim 1.35).

Resim 1.35

 

Text araç Çubuğu

Metin oluşturmak ve düzenlemek için kullanılan komutları içeren araç çubuğudur (Resim 1.36).

Resim 1.36

 

 

 

UCS Araç Çubuğu

Üzerinde çalışılacak koordinat  düzlemini ayarlamak için kullanılan komutları içeren araç çubuğudur (Resim 1.37).

Resim 1.37

 

 

UCS II Araç Çubuğu

Önceden tanımlanmış UCS’ler arasından seçim yapmak için kullanılan komutları içeren araç çubuğudur (Resim 1.38).

Resim 1.38

 

 

View Araç Çubuğu

Üç boyutlu nesneleri görmek ve istediğiniz bakış şeklini ayarlamak için kullanılan komutları içeren araç çubuğudur (Resim 1.39).

Resim 1.39

 

 

Viewports Araç Çubuğu

Çizdiğiniz nesnede çok sayıda görünüm ayarlamanızı sağlayan araç çubuğudur (Resim 1.40).

Resim 1.40

 

 

 

Web Araç Çubuğu

Web’e ulaşmak için kullanılan araç çubuğudur (Resim 1.41).

Resim 1.41

 

Zoom Araç Çubuğu

Çizdiğiniz resim içinde hareket etmenizi, resmi büyütüp küçültmenizi sağlayan araç çubuğudur (Resim 1.42).

Resim 1.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Customize Araç Çubuğu

Ekrana gelen araç çubuklarına fazladan komut girilmesini sağlayan araç çubuğudur (Resim 1.43).

Resim 1.43

1.2.3. Dosya Açma

Dosya işlemleri, standart araç çubuğunda, file menüsü altında ve komut satırına File yazılarak bulunabilir.

 

1. New: Yeni Dosya Açmak

Yeni bir çizime başlamak için kullanılan bir komuttur. Yeni bir çizim istendiğinde ekrana Create New Drawing iletişim penceresi gelir. Burada yer alan “Open a Drawing, Start From Scratch, Use a Template, Use a Wizard seçenekleri ile ilgili geniş bilgi “Başlangıç”  bölümünde verilmiştir. Bu seçeneğe üç şekilde ulaşılabilir.

 

 

 


Standart toolbar             : 

 

File check menüsünden : File/ New

 

 

Komut Satırından           : Command/ New

 

2. Open: Dosyayı Açmak

Daha önceden kaydedilmiş olan bir AutoCAD dosyasını açmaya yarar (Resim 1.44). Ekrana gelen “Select File” iletişim penceresinden açılmak istenen dosyanın ismi bulunarak açılır. Gelen diyalog kutusunun seçeneklerinin çoğu, standart dosya seçimi özelliklerini taşır.

Dosya açma işlemi üç şekilde yapılabilir.

 

 


Standart toolbar             : 

File check menüsünden : File/Open

 

 

Komut Satırından          : Command/Open

 

 Resim 1.44: Dosya Açma

 

Dosya adı              : Açılacak olan dosyanın ismi girilerek dosya açılabilir.

Dosya türü            : Açılacak olan dosyanın uzantısını belirlemeye yarar. AutoCAD; dwg, dxf, dwt uzantılı dosyaları açabilir.

 

Konum listesinde bulunan dosya ismi bulunduktan sonra dosya isminin üstüne bir kez tıklayıp, aç düğmesine basılarak açılabilir.

Dosya açılmasını iptal etmek için iptal düğmesine basınız.

 

Browse/ Search diyalog kutusunu gösterir. Dwg çizim görüntülerinin preview (ön) görüntüsünü bularak içindeki resimlere göz atmayı sağlar.

Dosyayı bulmak için AutoCAD arama yolunu kurar.

Dosyaların kısmî olarak açılmasını sağlar.

 

1.2.4. Kapatma, Büyütme İşlemleri

1. Close: Dosyaları Kapatmak

AutoCAD 2000’le gelen bir yeniliktir. Mevcut güncel çizimleri kapatmaya yarar. Bundan önceki sürümlerde bulunmamaktadır.

Bu komuta iki şekilde ulaşılabilir:

File çek menüsünden : File/ Close

Komut satırından       : Command/ Close

Eğer çizim üzerinde hiçbir değişiklik yapılmamışsa, AutoCAD güncel çizimi kapatır. Çizim üzerinde değişiklik yapılmışsa aşağıdaki mesaj ekrana gelir (Resim 1.45).

Resim 1.45

Bu pencere; çizimde değişiklik yaptığınızda: “Yapılan değişiklik kayıt edilecek mi ya da edilmeyecek mi?” diye sorar. İsteğe göre cevap verilir ve dosya kapatılır.

 

2. Auto CAD’i Kapatmak

AutoCAD ekranının sağ üst köşesinde bulunan kutucuklarla üç ayrı işlem gerçekleştirilmektedir (Resim 1.46).

 

Resim 1.46

Bu kutucuk AutoCAD programını kapatır. Eğer çizim yapılmışsa kaydeder ya da isteğinize göre kaydetmez ve programdan çıkılmış olur.

 

 

 

 

3. Auto CAD’i Büyütmek

*

Bu kutucukla pencere, ekranın altına indirilerek AutoCAD programını bilgisayar ekranında pasif duruma getirir.

*

Bu kutucukla kapatılmış pencere  -pasif duruma getirilmiş program- ekranda tekrar açılır.

1.2.5.  SAVE Ve SAVE AS İŞLEMLERİ

 

1. ‘Save’ Mevcut Çizimleri Kaydetmek

AutoCAD’te çizilmiş olan çizimleri hızlı kaydetmeye yarayan komuttur. İlk kaydetme işleminde çizimin dosya ismini ister. Ayrıca açılmış olan bir dosya üzerinde değişiklik yapılmışsa kaydetme işlemi yapılmalıdır (Resim 1.47).

Bu komuta üç şekilde ulaşılabilir:

Standart toolbar

File check menüsünden : File/ Save yaparak aşağıdaki pencere ile karşılaşacaksınız.

Komut satırından           : Command/ qsave yazarak.

Resim 1.47: Kaydetme Penceresi

Ayrıca AutoCAD’in otomatik kaydetme özelliği de kullanılabilir. Bunun için Tools çek menüsünün “Options” seçeneğini tıklayarak ekrana gelen pencereden Open and Save ikonuna tıklayın. Burada yer alan File Safety Precautions alanındaki Automatic Save kutusunun altındaki bölümde ilk olarak verilen 120 dakikalık süreyi istenilen kaydetme süresi ile istediğiniz herhangi bir süre ile değiştirin, Apply (Uygula) seçerseniz bundan sonra istediğiniz sürede otomatik kaydetme yapılacaktır.

2. ‘Save As’ Dosyaların Farklı Kaydedilmesi

File check menüsünden : File/Save As  yapıldığında aşağıdaki pencere çıkacaktır (Resim 1.48).

Resim 1.48: Save As Penceresi İle Farklı Kaydetme

Bu komut çalıştığınız dosyayı;

farklı bir isimde kaydetmeye,

farklı bir dizinde kaydetmeye,

farklı bir formatta kaydetmeye yarar.

Farklı Bir İsimde Kaydetmek

Daha öncede var olan dosyanın üzerine kaydetmeyi engeller.

Farklı Bir Dizine Kaydetmek

Dosyaları farklı dizinlere kaydetmeye yarar. Örneğin AuotoCAD2000’de çizilmiş ve AutoCAD’in sample klasörüne kaydedilmiş dosyayı belgelerime kaydetmek.

Farklı Bir Formatta Kaydetmek

AutoCAD2000’de çizilmiş olan dosyaların bundan önceki sürümlerde açılabilmesi için  önceki sürümlerinin formatında kaydedilmesini sağlar. Ayrıca AutoCAD çizimlerinin hangi uzantıda kaydedileceğini seçmeye yarar.

 

Resim 1.49: Dosya Uzantısı Değiştirme İle Kaydetme

Çizilen resimler dwt, dxf, dwg uzantılarında kaydedilebilir. Dwt AutoCAD şablonlarının uzantısıdır. dxf uzantılı kaydedilen resimler bilgisayar destekli imalat yapan tezgahların hafızasına gönderilerek parça imalatı için resmin tezgaha tanıtılmasını sağlar (Resim 1.49).

AutoCAD2000 Drawing (*.dwg)

AutoCAD R14/LT 98/LT 97 Drawing (*.dwg)

AutoCAD R13/LT 95 Drawing (*.dwg)

AutoCAD Drawing Template File (*.dwg)

AutoCAD 2000 DXF (*.dxf)

AutoCAD R14/LT 98/LT 97 DXF (*.dxf)

AutoCAD R13/LT 95 DXF (*.dxf)

AutoCAD R12/LT2 DXF (*.dxf)

3. Exit; AutoCAD'den Çıkmak

AutoCAD’den çıkmak için kullanılır. İki şekilde ulaşılabilir:

File check menüsünden  : File/Exit

Komut satırından            : Command/Exit

 

1.3. Autocad Komutları

 

1.3.1. Line Komutu

Çizgi Çizmek

AutoCAD ile çizgi çizmek üç ayrı yoldan yapılabilir. Bu yollar aşağıda gösterilmiştir (Resim 1.50).

 

Komut Satırı: Line

Draw menu: Line

Draw toolbar: Line

Resim 1.50

Line komutu ile doğru çiziminde verilen noktasal değerler 2 boyutlu görüntülenir, Z boyutundaki düzlem nesnenin çalışma düzlemi olur. Line komutu ile çizilen doğrular sonsuz sayıdaki noktalardan meydana gelir. Farklı yöntemlerle noktasal doğruların tanımlanması mümkündür. Komut satırından komut girme yöntemlerini kullanabilir, mouse kullanarak noktaları tanımlayabilir, nesne kilitleme yöntemi ile çizimi hızlandırabilirsiniz.

Resim 1.51: Line Komutu İle Doğrular Çizme

 

AutoCAD2000 ile geliştirilen Line komutunda SNAP TRACKING ile çizginin gideceği noktanın doğrultusunu kilitlemek ve gideceği mesafeyi kontrol etmek mümkündür.

Line komutu başlangıç noktasını seçer, diğer noktalar başlangıç noktasını sıfır kabul ederek tanımlanır (Resim 1.51).

 

Command: _line Specify first point: Birinci noktayı tanımlayınız.

Birinci noktayı tanımladıktan sonra diğer noktalar ile devam edilir.

Specify next point or [Undo]: @100<0 (başlangıca 100 birim uzaklıkta 0 derece yönünde)

Specify next point or [Undo]: @100<270 (bir önceki noktaya 100 birim ve 270 derece yönünde )

Specify next point or [Close/Undo]: @100<180( bir önceki noktaya 100 birim ve 180 derece yönünde)

Specify next point or [Close/Undo]: C  (doğruları kapatmak için Close girin)

Bir nesne çizimi oluşturulduğunda veya bir nesne parçası tanımlandıktan sonra LINE komutu ile bir doğru tanımlanmak istenir ve bu doğrunun başlangıç noktasının bir önce çizilen nesnenin son noktası olması istenirse; LINE komutu girildikten sonra mouse’un sağ tuşuna tıklayarak veya ENTER tuşuna basarak bir önceki çizilen nesnenin son noktası yakalanmış olur.

Line komutunu kullanırken çizim değişik yöntemlerle hızlandırılabilir

 

1.3.2. Mesafeleri Koordinatlarla Belirtmek

 

Koordinat Sistemleri

İki boyutlu düzlemde çizim alanında çizim noktaları belirtilirken X,Y parametreleri kullanılır. Verilen değerler X ve Y’yi temsil eder. Dik koordinat sisteminde X değeri yatay mesafeyi, Y değeri ise dikey mesafeyi ifade eder. İki ordinat ekseninin kesişme noktasına orijin adı verilir (Resim 1.52).

Kartezyen koordinat sistemi dört çeyrek bölümden oluşur. Birinci çeyrekte X ve Y pozitif; ikinci çeyrekte X negatif, Y pozitif; üçüncü çeyrekte X ve Y negatif; dördüncü çeyrekte ise X pozitif, Y negatif değere sahiptir.

Resim 1.52: Koordinat Ekseni

 

Kartezyen Koordinat Sistemleri

Kartezyen koordinat sistemleri şunlardır:

Mutlak koordinat sistemi (Absolute coordinates)

Artışlı koordinat sistemi (Relatif coordinates)

Kutupsal koordinat sistemi (Polar coordinates)

Mutlak Koordinat Sistemi (Absolute Coordinates)

Çizim yapılırken ilk seçilen nokta (Line specify first point) çizginin birinci noktasını; yani “Başlangıç Noktası”nı temsil eder. Mutlak koordinat sistemi, büyük projelerde ve karmaşık resimlerde mesafelerin hesaplanması güç olduğu için pek tercih edilmez.

Bir AutoCAD çiziminde, pratik olarak başlangıç noktasına Command satırına “Line specify first point” iletisi geldiğinde (0,0) orijin noktası girilerek mesafelerin hesaplanması biraz kolaylaştırılabilir.


Resim 1.53

 

Yukarıdaki örnekte (Resim 1.53) Command satırında aşağıdaki mesafeler girilerek mutlak koordinat sistemi daha iyi anlaşılabilir.

Command: Line

 Specify first point: 50,50

Specify next point or [Undo]: 300,50

Specify next point or [Undo]: 300,150

Specify next point or [Close/Undo]: 250,150

Specify next point or [Close/Undo]: 250,250

Specify next point or [Close/Undo]: 200,250

Specify next point or [Close/Undo]: 200,350

Specify next point or [Close/Undo]: 100,350

Specify next point or [Close/Undo]: 50,50

Artışlı Koordinat Sistemi (Relative Coordinates)

Önceki noktaya ilişkin koordinat değerleri bilindiğinde göreceli koordinat sistemi kullanılır.

Burada en son gelinen nokta 0,0 noktası kabul edilerek verilir. X ve Y koordinatlarının başına klavyeden @ işareti getirilir. Kısaca @X,Y şeklinde formüle edilir.


Resim 1.54 Artışlı Koordinat Sistemi

 

Yukarıdaki örnekte (Resim 1.54) Command satırına aşağıdaki mesafeler girilerek artışlı koordinat sistemi daha iyi anlaşılabilir.

Command: Line

Specify first point: 50,50

Specify next point or [Undo]: @250,0

Specify next point or [Undo]: @0,100

Specify next point or [Close/Undo]: @-50,0

Specify next point or [Close/Undo]: @0,100

Specify next point or [Close/Undo]: @-50,0

Specify next point or [Close/Undo]: @0,100

Specify next point or [Close/Undo]: @-100,0

Specify next point or [Close/Undo]: @-50,-300

Kutupsal Koordinat Sistemi (Polar Coordinates)

Kutupsal koordinatta mesafeler açıya bağlı olarak verilir. Sembol olarak (@) işareti kullanılır.

Bu koordinat sistemini formülize etmek gerekirse @ MESAFE < AÇI şeklinde tanımlanabilir.

Bu koordinat sisteminde de en son gelinen nokta 0,0 noktası olarak kabul edilir. Verilen açılar aksi belirtilmedikçe saat dönüş yönü tersine (Counter Clockwise) doğrudur. Açı yönü Units komutuyla veya açılıştaki Startup diyalog kutusunda saat dönüş yönüne göre ayarlanabilir.


Resim 1.55: Kutupsal Koordinat Sistemi

Yukarıdaki örnekte (Resim 1.55) Command satırına aşağıdaki mesafeler girilerek kutupsal koordinat sistemi daha iyi anlaşılabilir.

Command: Line

Specify first point: 50,50

Specify next point or [Undo]: @ 250<0

Specify next point or [Undo]: @100<90

Specify next point or [Close/Undo]: @50<180

Specify next point or [Close/Undo]: @100<90

Specify next point or [Close/Undo]: @50<180

Specify next point or [Close/Undo]: @100<90

Specify next point or [Close/Undo]: @100<180

Specify next point or [Close/Undo]: C (Close)

 

1.3.3. İmleç Modları

Çizim alanının içinde nesneleri seçen, çizim yapan, noktaların yerleştirme işlemlerini yapan çizim kürsörüne imleç modları denir.

AutoCAD ile çalışırken programın command satırı size mesajlarla yardım ederken imleç de ne yapacağınızla ilgili ipuçları sağlar.

 

Standart İmleç: Programın sizden komut beklediğini belirtir.

Point Selection İmleci: Bu imleç göründüğünde program sizden bir nokta girişi yapmanızı istemektedir.

Object Selection İmleci: Bu imleç göründüğünde program sizden bir nesne seçmenizi istemektedir.

Osnap İmleçi: Bu imleç bir nesne üzerinde yapmayı düşündüğünüz bir değişiklik öncesinde nesneyi nereden tutmaya karar verdiyseniz o zaman görünür.

Object Snap Tracking: Osnap ile birlikte görünür. Mevcut nesnelerin geometrisine göre bir noktayı uzayda hizalamanızda size yardımcı olur.

 

1.3.4. Arc Komutu

Bu komutu yay çizmek için kullanabilirsiniz.

Bu komuta ulaşmak için şu yollardan birini kullanabilirsiniz.

Draw toolbar:

Draw menu: Arc

Komut Satırı: Arc

Command: _arc Specify start point of arc or [CEnter]: Yayın başlangıç noktasını veya merkez noktasını tanımlayın (T1).

Specify second point of arc or [CEnter/ENd]: yayın ikinci noktasını girin veya seçeneklerden birini seçin (T2).

Specify end point of arc: yayın son noktasını tanımlayın (T3).

Arc komutu girildikten sonra yayın başlangıç noktasını veya yayın merkez noktasını tanımlamamız gerekir. İkinci nokta olarak Center seçeneği ile yayın merkez noktasını tanımlayabilir veya End seçeneği ile son noktayı tanımlayabiliriz. Komutu tamamlamak için ENTER tuşuna basılır (Resim 1.56).

 

Resim 1.56

 

Arc komutunu girdikten sonra en son çizilen çizgi veya yaya, yay teğeti çizmek için ENTER tuşuna basınız (Resim 1.57).

Options: Seçenekler:

Start Point: Başlangıç Noktası

Center: Merkez

 

Resim 1.57

 

1.3.5. Rotate

 

Bu komut ile çizmiş olduğunuz nesneleri bir merkez nokta etrafında döndürebilirsiniz.

Modify toolbar

Modify menu: Rotate

Çizilmiş nesneleri döndürmek için önce seçmelisiniz sonra, çizim alanında iken Mouse’un sağ tuşuna tıklayıp açılacak menüden Rotate komutunu ya da, Komut Satırından: Rotate komutunu seçebilirsiniz (Resim 1.58).


Resim 1.58: Rotate Komutunun Kullanımı

Command: Rotate

Current positive angle in UCS:  Güncel pozisyon

Select objects: Döndürülecek nesneyi seçin

Select objects: Döndürülecek nesneyi seçin

Select objects: Seçme işlemini tamamlamak için ENTER’ e basın

Specify base point: Döndürme merkez noktasını tanımlayın

Specify rotation angle or [Reference]: Döndürme referansını veya döndürme açısını tanımlayın.

Rotation Angle

Rotation Angle seçeneği ile seçilen nesneler tanımlanacak olan açı ile merkez nokta etrafında döndürülür.

Specify the reference angle <0>: Döndürme açısını tanımlayın veya ENTER’ e basın.

Specify the new angle: Yeni açıyı tanımlayın

Reference

Reference seçeneği ile bir referans açısı tayin edilir ve döndürülecek nesneler bu referans açısına göre döndürülür (Resim 1.59).

Specify rotation angle or [Reference]: r

Specify the reference angle <0>: 45

Specify the new angle: 90

Şu işlem sırası ile komutu kullanın.

Modify menüsünden, Rotate komutunu seç

Döndürmek için nesneleri seç (1).

Döndürmek için asıl döndürme merkez noktasını tanımla (2).

Döndürme açısını tanımla (3).

Resim 1.59: Rotate Komutunun Kullanımı

 

1.3.6. Stretch Komutunun Kullanımı

 

Nesneleri germek veya taşımak için kullanabileceğiniz bu komutu aşağıdaki yöntemlerden biriyle kullanabilrsiniz.

Modify toolbar:

Modify menu: Stretch

Komut Satırından: Stretch

Stretch komutu ile seçili nesneleri asıl merkez tanımlayarak germek veya nesneleri taşımak için kullanabilirsiniz.

Nesnenin belli bir kısmını herhangi bir doğrultuda çekip uzatmaya, kısaltmaya, büyültmeye veya küçültmeye yarar. Nesne seçme işlemi uzatılacak kısmı içine alacak bir pencere biçiminde olmalıdır (Resim 1.60).

Resim 1.60:Strehch Komutunun Kullanımı

 

Select objects to stretch by crossing-window or crossing-polygon. Bir pencere veya poligon şeklinde uzatılacak nesneyi seçin.

Select objects: Specify first corner: P1

Select objects: Specify opposite corner: P2

Select objects: Seçme işlemini tamamlamak için ENTER’e basın

Specify base point or displacement: P3 Uzatma asıl merkez noktasını tanımlayın

Specify second point of displacement: P4

 

1.3.7. Grid Ve Snap Modlarının Kullanılması

 

Grid’lerin Çizim Alanında Arka Plan Kullanımı

Çizim alanında belirtilen sınırların ızgara kullanarak çizim altına ızgara kağıtı tabakası yerleştirilmesine benzer. Sadece belirtilen sınırların altında görünür. İhtiyaca göre ızgara aralıkları değiştirilebilir.

Bu komuta üç şekilde ulaşılabilir.

Tools Çekmenüsün’den: Tools/ Drafting Settings

Durum çubuğundan: Grid

F7 tuşuna basılarak

Komut satırından: Command/ Rm

 

Grid Aralığını Değiştirmek için aşağıdaki işlem sırasını takip edebilirsiniz

Tools Çek menüsünden Drafting Settings seçeneğini seçtiğinizde ekrana aşağıdaki iletişim penceresi gelir (Resim 1.61).

Resim 1.61: Drafting Settings Diyalog Kutusu

 

Grid X spacing giriş kutusunda 10 olan değeri 5 yapın,

Grid Y spacing giriş kutusundaki değeri de 5 yapın,

OK’ye tıklayın. Artık ekrandaki ızgara aralığı 5 mm aralıklı ızgara şeklinde gözükecektir.

NOT: Izgara aralığını “GRIDUNIT” sistem değişkeni ile de ayarlayabilirsiniz.

Command: GRIDUNIT

Enter new value for GRIDUNIT <10.0000,10.0000>: 5

NOT: Grid’i komut satırından “GRIDMODE” sistem değişkenine 0 ve 1 yazarak ta açıp kapatabilirsiniz.

Snap’ların Çizim Alanında Kullanımı

Bu mod çizim imlecinin verilen spacing (boşluk) değerine göre adeta mıknatıslanmasını sağlar. Böylece imleç bu noktalara kenetlenmeye zorlanır.

Bu moda şu şekillerde ulaşabilirsiniz.

Tools check menüsünden: Tools/Drafting Settings

Durum çubuğundan: Snap

F9 tuşuna basılarak

Komut satırından: Command/Rm

Tools Çek menüsünden Drafting Settings seçeneğini seçin ekrana Grid seçeneğinde kullandığınız iletişim penceresi gelir.

Snap On (F9): snap modunu açma ve kapatmaya yarar. Ayrıca Snap’ı açmak için komut satırından “SNAPMODE” sistem değişkeninde 0 veya 1 yazılarak açılıp kapatılabilir.

Snap Type ve Style

Bu komut snap modunun tipini ve stilini değiştirmek için şu seçenekleri sunar.

Grid Snap kutucuğu ile snap ve Grid ortak kullanımının özelliğini değiştirebilirsiniz. “SNAPTYPE” sistem değişkeni ile snap tipini belirleyebilirsiniz. Snap tipleri ikiye ayrılmıştır.

Rectangular Snap: Snap dörtgensel olarak hareket eder. Rectangular Snap seçildiğinde aşağıdaki gösterim şeklinde gözükür (Resim 1.62).

Rectangular Snap

Resim 1.62

 

Isometric Snap: Eğer izometrik  bir çizim yapmak istiyorsanız, bu kutucuğu seçili hale getiriniz. Çizim alanınız aşağıdaki gibi görünür (Resim 1.63).

İzometrik çizimle ilgili geniş bilgi ileriki konularda verilecektir.

 

Isometric Snap

Resim1.63

 

1.3.8. Rectangle Komutu

 

Dikdörtgen şekiller oluşturmak için üç ayrı yoldan işlem yapılabilir.

Draw toolbar

Draw menu: Rectangle

Komut Satırı: Rectang or rectangle

Rectangle komutu ile tek hareketle dikdörtgen şekiller oluşturulabilir (Resim 1.64). Komut girildikten sonra verilen seçenekler ile nesneye değişik özellikler kazandırılabilirsiniz

İki Nokta Tanımlayarak Dikdörtgen Çizme

Resim 1.64

 

Chamfer

Bu seçenek ile dikdörtgen şekle X ve Y eksenleri doğrultusunda, istenilen değerlerde pah kırmak mümkündür (Resim 1.65).

Command:  Rectang

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: c

Specify first chamfer distance for rectangles <0.0000>: 50

Specify second chamfer distance for rectangles <6.0000>: 50

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:

Specify other corner point:

 

Rectang Komutunda Chamfer Seçeneğinin Kullanımı

 

Resim 1.65

Elevation

Bu seçenek ile dikdörtgenin Z ekseni yönündeki yüksekliği tanımlanabilir.

Fillet

Dikdörtgene verilecek Radius değeri tanımlanır (Resim 1.66).

Command:  Rectang

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: F

Specify fillet radius for rectangles <0.0000>: 10

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:doğru seçilir.

Specify other corner point:Doğru seçilir

Rectang Komutunda Fillet Seçeneğinin Kullanımı

 

Resim 1.66

Polygon

Eşkenarlı birleşik çizgilerle kapalı nesneler, çokgenler oluşturur.

Draw toolbar

Draw menu: Polygon sembolü

Komut Satırı: Polygon

Polygon komutu ile oluşturulan nesneler Polyline ile oluşturulan nesnelerin göstermiş olduğu özelliği gösterir. Nesne düzenleme Edit Polyline komutu ile düzenlenebilir.

Polygon komutu girildikten sonra eşkenar nesnenin kenar sayısı tanımlanır, nesnenin merkez noktası ve edge seçeneği ile eşkenar nesnenin kenar uzunluğu tanımlanabilir.

Merkez nokta seçildikten sonra Inscribed in circle seçeneği ile tanımlanacak uzunluk ile oluşacak daireye dıştan teğet bir nesne oluşur. Circumscribed about circle  seçeneği ile tanımlanacak uzunluk ile oluşacak daireye içten teğet bir nesne oluşur. Specify radius of circle seçeneği ile dairenin yarıçap değeri tanımlanır (Resim 1.67).

Resim 1.67: Polygon Komutunun Kullanımı

 

1.3.9. Ellipse Komutu

 

ELLIPSE, komutu farklı parametrelerle elips çizmek için kullanılır. İzometrik çizimlerde, çember elips şeklinde görüldüğünden  izometrik çizim moduna geçildiğinde, ELLIPSE komutu izometrik çember çizme seçeneği sunar. ELLIPSE komutu, çizilen çemberi küçük yay parçaları şeklinde oluşturur. Daha sonra bu yay parçaları PEDIT komutuyla birleştirilebilirler.

Draw toolbar:

Draw menu           : Ellipse

Komut Satırı: Ellipse

Command              : Ellipse

Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: (Elipsin merkez noktasını girin)

Specify other endpoint of axis: 20 (eksenin son noktasını girin)

Specify distance to other axis or [Rotation]: (elipsi görüntülemek için komuttan çıkın)

Options (seçenekler):

Axis Endpoint (eksen son noktası)

Arc (yay)

Center (merkez)

Isocircle (izometrik çember)

 

1.3.10. Circle Komutu

 

Bu komut ile dairesel çizimler oluşturabilirsiniz. Bu işlemi yapabilmek için şu yollardan birini kullanabilirsiniz.

Draw toolbar:

Draw menu           : Circle

Komut Satırı: Circle

Specify center point for circle or [3P/2P/TTR (tan tan radius)]: Bir nokta tanımlayın veya bir seçenek giriniz.

Options (seçenekler):

Center Point (merkez nokta)

3P (üç nokta)

2P (iki nokta)

TTR—Tangent, Tangent, Radius (tanjant, tanjant, radüs)

Circle (Center)

Bu seçenekle merkez (center) noktası tanımlayarak çember çizebilirsiniz (Resim 1.68).

Command: circle

Specify center point for circle or [3P/2P/TTR (tan tan radius)]: (çemberin merkez noktasını tanımlayınız)

Specify radius of circle or [Diameter] <30.0000>: 25 (Çemberin yarıçapını tanımlamak için R yazıp yarıçap değerini girin. Çap değerini girmek için doğrudan değer girilebilir.

 

Center Seçeneği İle Yay Çizme

Resim 1.68

Eğer bir çizimde daha önceden tanımlanan mevcut değerle işlem yapmak isteniyorsa, direkt ENTER tuşuna basılarak çizim hızlandırılabilir. Farklı bir değer girmek için, yeni değeri girip ENTER tuşuna basılmalıdır.

Circle (3P)

Üç nokta (3P) seçeneği ile çember çizme, çizim alanı üzerinde üç nokta tanımlayarak çember oluşturma işlemi olarak bilinmelidir (Resim 1.69).

Command: circle

Specify center point for circle or [3P/2P/TTR(tan tan radius)]: 3P

Specify first point on circle: Çemberin 1. noktasını tanımla (P1)

Specify second point on circle: Çemberin 2. noktasını tanımla (P2)

Specify third point on circle: Çemberin 3. noktasını tanımla (P3)

3P seçeneği ile çember çizme

Resim 1.69

Circle (2P)

İki nokta (2P) seçeneği ile çember çizme, çizim alanı üzerinde iki nokta tanımlayarak çember oluşturma işlemidir (Resim 1.70).

Command: circle

Specify center point for circle or [3P/2P/TTR (tan tan radius)]: 2P

Specify first end point of circle's diameter: (Çemberin 1. noktasını tanımla (P1)

Specify second end point of circle's diameter: (Çemberin 2. noktasını

tanımla (P2)

2P seçeneği ile çember çizme

Resim 1.70

 

Circle (TTR)

Tangent, tangent, radius seçeneği ile çember çizme, çizim alanı içerisinde bulunan çember veya yay nesnelerine teğet çember çizimi için kullanılır (Resim 1.71).

TTR seçeneği ile çember çizme

Resim 1.71

Command: circle

Specify center point for circle or [3P/2P/TTR (tan tan radius)]

Specify point on object for first tangent of circle: (Çemberin 1. noktasını tanımla.

Specify point on object for second tangent of circle: (Çemberin 2. noktasını tanımla.

Specify radius of circle <37.4732>: 60 (Çemberin yarıçapını giriniz.)

 

1.3.11. Copy Komutu

 

Nesnelerin kopyalanmasını sağlar.Bu işlemi yapmak için şu yollardan birini kullanabilirsiniz.

Modify toolbar:

Shortcut menu: Çizim alanında mouse’a sağ tıklayarak açılacak menüden Copy komutunu seçin (Resim 1.72).

Komut Satırından: copy yazarak,

Command: Copy

Select objects: Kopyalanacak nesneleri seçiniz.

Select objects: Nesneleri seçtikten sonra ENTER tuşuna basınız.

Specify base point or displacement, or [Multiple]: tekli kopyalama için başlangıç noktasını tanımlayınız.(P1)

displacement or <use first point as displacement>: Kopyalanacak yerin merkez noktasını tanımlayınız. (P2)

 

Resim 1.72: Copy Komutunun Kullanımı

 

Copy (Multiple):  Çoklu kopyalama

Nesnelerin birden fazla kopyalanmasını sağlar (Resim 1.73).

Aşağıdaki çizimi incelediğimizde, aynı dairelerden oluşmasını istediğiniz bir çizim içinde daireleri kolayca kopyalayabilirsiniz.

Resim 1.73: Copy (Multiple) Komutunun Kullanımı

 

1.3.12.  Move Komutu

 

Bu komut ile nesneleri bir yerden başka bir yere taşıyabilirsiniz.

Move komutu seçilen bir veya daha fazla elemanın bir noktadan başka bir noktaya taşınmasını sağlayan bir komuttur (Resim 1.74).

 

Modify toolbar:

Modify menu  : Move

Shortcut menu:Bu işlemi yapabilmek için, nesneleri seçin, mouse çizim alanında iken sağ tuşa tıklayın açılacak menüden Move komutunu seçiniz.

Komut Satırından: Move

Command: Move

Select objects: 1 found (taşınacak nesneleri seçiniz)

Select objects: (devam etmek için ENTER tuşuna basınız)

Specify base point or displacement: (taşımanın ikinci noktasını tanımlayınız) or

<use first point as displacement>: (taşımada birinci noktayı kullanınız)

 

Resim 1.74: Move Komutunun Kullanımı

 

1.3.13. Trim Komutu

Trim komutu ile birbirleriyle kesişen çizim öğelerinin kesişen noktaları arasında kalan ve istenmeyen kısımlarını siler; yani budama yaparsınız.

Budama işleminin gerçekleştirilebilmesi için atılacak kısmın mutlaka bir çizgiyle sınırlandırılmış olması gerekir.

Trim komutu ile budama yapılırken önce budama işlemini sınırlandıran nesneler seçilir, ENTER tuşuna basılarak seçme işlemi tamamlanır, mouse ile nesneler arasında budanacak kısımlar işaretlenir. Budama işlemini tamamlamak için ENTER tuşu ve mouse kullanılabilir (Resim 1.75).

Command: Trim

Current settings: Projection=UCS Edge=Extend

Select cutting edges ...

Select objects: 1 found

Budama İşlemi İçin

Modify menüsünden, Trim komutunu seç.

Budama sınırlarını tanımlayan nesneleri belirleyiniz (1 ve 2) ve ENTER tuşuna basınız.

Nesneler arasında kalan, budamak istediğiniz kısmı mouse ile tıklayınız (3) ve işlemi tamamlamak için ENTER tuşuna basınız.

Trimlenecek çizim

İşaretlenmiş çizim

Trimlenmiş çizim

Resim 1.75:Trim Komutunun Kullanımı

 

Not: Budama yapmak için nesnelerin kesişmesi gerekmektedir.

 

1.3.14. Offset Komutu

 

Nesneleri öteleme hareketi yapar. Bu komut ile ayrıca birbirine paralel nesneleri oluşturmak çok kolay olacaktır.

Modify toolbar:

Modify menu       : Offset

Komut Satırından: Offset

Offset komutu girildikten sonra, offsetlenecek nesnenin offsetleme miktarı tanımlanır, offsetlenecek nesneler seçildikten sonra offsetleme yönü belirlenir (Resim 1.76).

Command: Offset

Specify offset distance or [Through] <10.0000>: 15 (offsetleme mesafesi)

Select object to offset or <exit>: (nesneleri seçme)

Specify point on side to offset: (offsetleme yönü)

Select object to offset or <exit>: komutu tamamlamak için ENTER’e bas.

Resim 1.76:Offset Komutunun Kullanımı

 

1.3.15. Mirror Komutu

Bu komut ile nesneleri aynalar; yani simetrik kopyalarını oluşturursunuz.

Mirror komutunu kullanırken, seçilen çizim elemanlarının simetriğini almak için eksen kabul edilecek bir doğrudan mutlaka faydalanmak gerekir.

Çizimi hızlandırmak için simetrik nesnelerin tamamını çizmek, uzun zaman alabilir. Daha hassas ve hızlı çizimler oluşturmak için nesnelerin simetriği alınabilir (Resim 1.77).

Modify toolbar:

Modify menu: Mirror

Komut Satırından: Mirror

Command: Mirror

Select objects: 1 found (1. nesneyi seçin P1)

Select objects: 1 found, 2 total (2. nesneyi seçin P2)

Select objects: 1 found, 3 total (3. nesneyi seçin P3)

Select objects: 1 found, 4 total (4. nesneyi seçin P4)

Select objects: 1 found, 5 total (5. nesneyi seçin P5)

Select objects: (devam etmek için ENTER tuşuna basın)

Specify first point of mirror line: (Aynalama için birinci eksen noktasını tanımlayın)

line: (ikinci eksen noktasını tanımla)

Delete source objects? [Yes/No] <N>:(Aynalanacak nesnenin silinmesini istemiyor iseniz N, silinmesini istiyorsanız Y modunu seçin)

 

Resim 1.77: Mirror Komutunun Kullanımı

 

 

1.3.16. Fillet Komutu

Fillet komutu; iki doğru, çember, yay, bileşik çizgi elemanının uç noktalarını verilen yarıçap ya da yayla birleştirir (Resim 1.78).

Modify toolbar:

Modify menu: Fillet

Komut Satırından: Fillet

Yarıçap ya da yay oluşturma işleminde nesnelerin seçilen noktalarının yarıçap/yay oluşturulacak tarafına yarıçap/yay ölçüsünden daha yakın olması gerekir. Aksi halde AutoCAD 2000 hata mesajı vererek işlemi iptal edecektir.

Yay oluşturulacak nesnelerin mevcut çalışma düzleminde (UCS’de) olması gerekir. Nesnelerin farklı Z kalınlığına sahip olmaması gerekir.

Fillet komutunda yarıçap değeri 0 (sıfır) girildiğinde seçilen nesneleri yarıçapsız olarak birleştirir.

 

Resim 1.78:Fillet Komutunun Kullanımı

 

Fillet komutunda, girilen yarıçap değeri komutla tekrar girilip değiştirilene kadar aynı değerle işleme devam eder. POLYLINE komutuyla çizilmiş veya bu özelliğe sahip çizim elemanlarının bütün köşelerine aynı yarıçap oluşturulacak ise Polyline seçeneği ile tek bir işlem de yapılabilir. Çizimde bulunan çember ile çizgiye yay oluşturma sırasında arada bulunan çizgiler kaybolur. Bunu önlemek için FILLET komutundan sonra TRIM seçeneğini kullanınız, aradaki çizgilerin kaybolmasını istemiyorsanız NO TRIM seçeneğini giriniz. Böylece  çizgilerin kaybolması önlenecektir.

Options (seçenekler):

First Object (birinci nesne)

Polyline (bileşik çizgi)

Radius (radüs)

Trim (budama)

Örnek için aşağıdaki şekli (Resim 1.79) çiziniz ve Fillet komutu ile son şeklini veriniz.

 

Resim 1.79:Fillet Komutunun Uygulanması

(Fillet komutundan önce)/(Fillet komutundan sonra)

 


 

 

 


UYGULAMA FAALİYETİ

Uygulama 1: Aşağıda teknik resmi çizilmiş ve ölçülendirilmiş resmi bilgisayarda çiziniz.

Uygulama 2:Aşağıda teknik resmi çizilmiş ve ölçülendirilmiş resmi bilgisayarda çiziniz.

Uygulama 3:Aşağıda teknik resmi çizilmiş ve ölçülendirilmiş resmi bilgisayarda çiziniz.

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ İŞLEM BASAMAKLARI

 

İşlem Basamakları

Öneriler

Çizim programlarını bilgisayara yükleyiniz.

 

İş giysisi giyiniz

Temiz ve düzenli olunuz

Çizim yapacağınız bilgisayarı çalıştırınız

AutoCAD programını çalıştırınız

Çizim araç ve gereçlerini hazır hale getiriniz

 

AutoCAD açıldığında kendinize ait yeni bir sayfa açınız

Giriş penceresini kullanarak çiziminizde kullanmayı düşündüğünüz şablon sayfası üzerinde; çizim sihirbazını çalıştırarak istediğiniz ayarları yapınız

Bilgisayar programını yapılacak çizime göre ayarlayınız

 

Çizimde kullanmanız gereken araç çubuklarını yükleyiniz

Bunun için bilgi sayfalarındaki Araç Çubukları konusunu inceleyebilirsiniz

Çizimin işlem sırasını belirleyiniz

 

Yapacağınız çizim için öncelikle bir işlem sırası belirlerseniz çiziminizi daha basit yapabilirsiniz

Çizgi çiziniz

 

Çizgi çizmek için bilgi sayfalarındaki Line konusunu tekrar inceleyebilirsiniz

Çizgi çizme komutuna üç farklı yoldan birini kullanarak ulaşabilirsiniz

Çizgi çizebilmek için üç farklı koordinat sisteminden birini kullanabilirsiniz

Dikdörtgen çiziniz

 

Dikdörgen çizmek için bilgi sayfalarındaki Rectangle konusunu tekrar inceleyebilirsiniz

Çalışmanızı sık sık kaydediniz

Elips çiziniz

 

Elips çizme komutuna üç farklı yoldan birini kullanarak ulaşabilirsiniz

Daire çiziniz

 

Circle çizme komutuna üç farklı yoldan birini kullanarak ulaşabilirsiniz

Daire çizmek için bilgi sayfalarındaki Circle konusunu tekrar inceleyebilirsiniz

Teğet çiziniz

 

Birbirine bağlayacağınız iki objeye Snap araç çubuğundan teğet ikonunu kullanarak teğet çizebilirsiniz

Yay çiziniz

 

Yay çizme komutuna üç farklı yoldan birini kullanarak ulaşabilirsiniz

Yay çizmek için bilgi sayfalarındaki Arc konusunu tekrar inceleyebilirsiniz

Çokgenler çiziniz

 

Çokgen çizme komutuna üç farklı yoldan birini kullanarak ulaşabilirsiniz

Çokgen çizmek için bilgi sayfalarındaki Polygon konusunu tekrar inceleyebilirsiniz

Çizimi kaydediniz

 

Yaptığınız çizimi, öğretmeninizin söyleyeceği bir klasöre isim vererek kaydediniz

Güvenlik tedbirlerine uyunuz

İş etiğine uygun davranınız

Bilgisayarınızı düzgün bir şekilde kapatınız

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PERFORMANS TESTİ

 

Öğrenme faaliyetinde kazandığınız becerileri aşağıdaki tablo doğrultusunda ölçünüz.

 

PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

EVET

HAYIR

Çizim araç ve gereçlerini hazır hale getirdiniz mi?

 

 

Bilgisayar programını yapılacak çizime göre ayarladınız mı?

 

 

Resmi uygun biçimde çizdiniz mi?

 

 

Birleşme noktalarında budama temizliği yaptınız mı?

 

 

Çizimi kontrol ederek çizim üzerindeki çizgilerin eksikliği-fazlalığını giderdiniz mi?

 

 

Süreyi iyi kullandınız mı? (3 saat)

 

 

 

Faaliyet değerlendirmeniz sonucunda hayırı işaretlediğiniz işlemleri tekrar ediniz. Tüm işlemleri başarıyla tamamladıysanız bir sonraki faaliyete geçiniz.

 


 

 


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 

1.      Aşağıdakilerden hangisi yaptığınız çalışmayı kaydetmek için kullanılan komuttur?

A) File

B) Save

C) Trim

D) Move

E) Rectangle

 

2.      Aşağıdakilerden hangisi çizgi çizmek için kullanılan komuttur?

A) Save as

B) Rectangle

C)Hatch

D)Mirror

E)Line

 

3.      Aşağıdakilerden hangisi yay çizmek için kullanılan komuttur?

A) Mirror

B) Grid

C)Arc

D)Trim

E)Fillet

 

4.      Aşağıdakilerden hangisi standart araç çubuğunda bulunmaz?

A) Format

B) Tools

C)Dimension

D)Help

E)Advance Setup

 

5.      Aşağıdakilerden hangisi katman oluşturmak için kullanılan ikondur?

A)

B)

C)

D)

E)

6.      Aşağıdakilerden hangisi dörtgen oluşturmak için kullanılan komuttur?

A)Line

B)Trim

C)Rectangle

D)Snap

E)Mline

 

7.      Aşağıdakilerden hangisi Rectangle oluşturmak için kullanılan ikondur?

A)

B)

C)

D)

E)

 

8.      Aşağıdakilerden hangisi Spline oluşturmak için kullanılan ikondur?

A)

B)

C)

D)

E)

 

9.      Aşağıdakilerden hangisi Mirror oluşturmak için kullanılan ikondur?

A)

B)

C)

D)

E)

 

10.     Aşağıdakilerden hangisi Chamfer oluşturmak için kullanılan ikondur?

A)

B)

C)

D)

E)

 

 

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. Aşağıdakilerden hangisi yaptığınız çalışmayı kaydetmek için kullanılan komuttur?

B) Save

 

2. Aşağıdakilerden hangisi çizgi çizmek için kullanılan komuttur?

E) Line

 

3. Aşağıdakilerden hangisi yay çizmek için kullanılan komuttur?

C) Arc

 

4. Aşağıdakilerden hangisi standart araç çubuğunda bulunmaz?

E) Advance Setup

 

5. Aşağıdakilerden hangisi katman oluşturmak için kullanılan ikondur?

A)

 

6. Aşağıdakilerden hangisi dörtgen oluşturmak için kullanılan komuttur?

C) Rectangle

 

7. Aşağıdakilerden hangisi Rectangle oluşturmak için kullanılan ikondur?

D)

 

8. Aşağıdakilerden hangisi Spline oluşturmak için kullanılan ikondur?

E)

 

9. Aşağıdakilerden hangisi Mirror oluşturmak  için kullanılan ikondur?

B) 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi Chamfer oluşturmak  için kullanılan ikondur?

E)

 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz.

Ölçme sorularındaki yanlış cevaplarınızı tekrar ederek, araştırarak ya da öğretmeninizden yardım alarak tamamlayanız.

ÖĞRENME FAALİYETİ-2

 

 

 


Gerekli  ortam sağlandığında bilgisayarla kesit alma işlemini yapabileceksiniz.

 

 

 

 


Çevrenizdeki firmaların teknik çizimle uğraşan birimlerini ziyaret ederek;

Kesit alma yöntemlerini araştırınız.

Bilgisayar desteği olmadan kademeli, yarım ve kısmi kesit alınmış teknik resimler bulunuz.

2. KESİT ALMA

 

2.1. Layer (Katman) İşlemleri

 

Bu komut ile çizim alanında yeni katmanlar oluşturursunuz (Resim 2.1).

Bu komuta ulaşmak için aşağıdaki yollardan birini kullanabilirsiniz.

Object Properties toolbar:

Format menu: Layer

Command line: Layer (veya transparent komutu için 'Layer kullanın)

 

Layer properties manager iletişim kutusunu görmek için properties araç çubuğundan layers aracına tıklandığı görülmektedir.

Resim 2.1

 

AutoCAD2000’de katman özellikleri Object Properties toolbar menüsünden değiştirilebilir. AutoCAD kullanıcısı istediği kadar katman oluşturabilir. Herbir katman bağımsız olarak hareket eder. Tüm katmanlarda güncel olan AutoCAD özellikleri geçerlidir. AutoCAD2000 de katman ismi 255 karaktere kadar yazılabilir. Oluşturulan her katman çizimin bir parçasıdır. Çizim esnasında katmanların görüntülenip görüntülenmemesi sağlanabilir.

 

Yeni bir çizime başlandığında 0 (sıfır) isimli bir katman otomatik olarak oluşur. Bu katman çizim esnasında silinemez. Yeni bir katman oluşturulup güncel hale getirilmedikçe çizilen tüm objeler bu katmanda çizilmiş olur. Oluşturulacak katmanlara renk, çizgi tipi, çizgi kalınlığı, yazdırma modülü, plot gibi değişkenler verilebilir.

 

2.1.1. Katmanların Oluşturulması

 

Layer

Bu komut katman oluşturur.

LAYER komutu ile çizim alanı üzerinde birbirinden bağımsız saydam sayfalar diyebileceğimiz resim düzlemleri oluşturulur.

LAYER komutu ile Layer Properties Manager diyalog kutusu ekrana gelir. Bu diyalog kutusu ile yeni bir katman oluşturma (new), güncel katmanı değiştirme (current), katman silme (delete), detayların gösterilip/ gösterilmemesi (show/ hide details), filtreleme (filter), oluşturulan katmanın özelliklerini değiştirme gibi işlemler yapılabilir (Resim 2.2).

 

Resim 2.2:Katman Özellikleri Yöneticisi Diyalog Kutusu

 

New (Yeni):

Yeni bir katman oluşturur. New sekmesi tıklandığında katman ismini girmek için bir kutucuk açılır, katmanın ismi 255 karaktere kadar seçilebilir. AutoCAD kullanıcısı istediği kadar katman oluşturabilir (Resim 2.3).

Oluşturduğu bu katmanlara farklı çizim özellikleri vererek resmi daha kolay çizebilirsiniz.

Resim 2.3:Engin Adında Yeni Bir Katman Oluşturulmuş

 

Current (Güncel):

Bu seçenek ile mevcut bir katmanı çizim alanında güncel hale getirebilirsiniz.

Bunun için güncel yapılmak istenen katmanı seçiniz, Current sekmesine tıklayınız. Seçilen katman güncel hale gelecektir. Katmanın güncel olup olmadığını Current Layer bölmesinden kontrol edebilirsiniz.

Delete (Silme):

Mevcut olan bir katmanın tüm özellikleri ile silinmesini sağlar. Silmek istediğiniz katmanı seçiniz, delete sekmesine tıklayarak katmanın silinmesini sağlayınız (Resim 2.4).

 

Resim 2.4:Layer Mesaj

 

Hide/Show Details (Detayları Gizle/Göster)

Bir katmana ait olan detayların gizlenmesini ya da gösterilmesini sağlar. Detayların gizlenip ya da gösterilmesini istediğiniz katmanı seçiniz. Ekrandaki seçenek Hide Details ise seçilen katmanın detayları gösteriliyor demektir. Gizlemek için Hide Details sekmesini tıklayınız (Resim 2.5).

 

Resim 2.5:Detay Diyalog Kutusu

Nesne seçme işlemi devam ettikçe detay ekranı katman özelliklerine göre değişecektir.

 

Filters (Filtreleme):

Bu komut oluşturulan katmanların özelliklerine göre filtrelenmesini sağlar. Katman sayısı fazlaysa, bu komut oldukça kullanışlıdır (Resim 2.6).

 

Resim 2.6:Filtreleme Seçenekleri

 

Show All Layers seçeneği mevcut tüm katmanları gösterir. Show All Used Layers seçeneği çizim alanında kullanılan katmanların görüntülenmesini sağlar. Show All Xref Dependent Layers seçeneği Xref tabanlı dosyalara ait katmanların gösterilmesini sağlar. Invert Filter seçeneği katmanları ters düz eder (Resim 2.7).

 

Resim 2.7:Tüm Katmanları Göstermek İçin Show All Layers Seçilmiştir.

 

Named Layer Filters ile ekrana gelecek menüden yeni bir filtre oluşturulabilir, sonradan oluşturulmuş filtreler silinebilir veya özellikleri değiştirilebilir (Resim 2.8).

Resim 2.8:Katman Filtreleme Menüsü

Properties Layer (Katman Özellikleri)

Bu kısımda oluşturulan katmanların tüm özellikleri mevcuttur. Ancak yeni değişkenler eklenebilir (Resim 2.9, 2.10).

Resim 2.9:Katman Özellikleri Menüsü

 

On (Açık) kısmında katmanın çizim alanında görünmesi veya görünmemesi sağlanır. Parlak lamba katmanın açık (on) olduğunu ve ekranda görünmesini sağlar.

 

Sönük lamba kapalı (off) olduğunu gösterir. Bu şekilde olan katmanda çizilmiş olan nesne ekranda görünmez.

 

Thaw (Isıtmak) çok yoğun resimlerde tüm resmin ekranda her seferinde tazelenmesini sağlar bu da makinanın performansını düşürür.

 

Freeze (dondurmak) katmanın dondurulmasını sağlar. İşareti katmanın çizim alanında dondurulmasını sağlar

 

Lock (kilit) seçeneği ile katmanın kilitlenmesi sağlanır. İşareti katmanın kilitli olduğunu gösterir. Kilidi kapalı olan katmanın objelerinde değişiklik yapılamaz.

 

İşareti katmanın kilitli olmadığını ifade eder. Kilidi açık olan katmanın objelerinde değişiklik yapılabilir.

 

Katman çizim rengini gösterir.

 

Bu özellik ile ilgili katmandaki çizim on-off özelliği ile printer den çıkar ya da çıkmaz.

 

Continius

Bu araç ise katmanda kullanılan çizgi tipi ve kalınlığını gösterir.

 

Bu Pencerede Katman Rengi Seçeceğimize Yardım Edecektir.

 

Resim 2.10:Renk Ayarları Menüsü

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Katmanlara Nesne Atanması

Programda bir nesne oluşturduğumuzda, o nesne aktif katmana atanır. Şu ana dek bir katmanınız vardı. Bu katman 0 (sıfır) katmanı idi. Bundan sonra yeni isimler ve özellikler vererek yeni katmanlar oluşturabilirsiniz (Resim 2.11).

Object Properties araç çubuğundaki properties aracını kullanarak bunlara yeni nesneler atayabilirsiniz.

Resim 2.11: Bu İletişim Kutusu Bir Nesnenin ya da Nesne Grubunun Özelliklerini Değiştirmenizi Sağlar.

 

 

2.1.3. Katmanların Genel Kontrolleri

 

Katmanlardaki çizimlerin ekranda görünüp görünmemesi, kilitli olup olmaması, printerden çıkıp çıkmaması gibi ilk müdahale işlemlerinin ve kontrollerinin yapılması için aşağıdaki pencereden kolayca müdahale edilebilir (Resim 2.12).

Resim 2.12:Layer Kontrol Penceresi

 

Bazen bir çizimde hangi katman üzerinde çalıştığınız konusunda seçici davranmanız gerekebilir. Çünkü karışık ve detaylı çalışmalarda net görmek istediğiniz bölgede bazı katmanları kapatarak netlik sağlayabilir ve kolay çalışabilirsiniz.

 

2.1.4. Katmanlara Çizgi Tiplerinin Atanması

 

Linetype (Çizgi Tipi)

Bu kısımda katmanların çizgi tipi belirlenir. Linetype seçeneğinde oluşturulacak objelerin özelliklerine göre çizgi tipi seçilir. Çizgi tipi oluşturulacak katman üzerine tıklanır. Select Linetype diyalog kutusundan katman özelliğine göre çizgi tipi seçimi yapılır (Resim 2.13).

Resim 2.13:Çizgi Tipi Diyalog Kutusu

Oluşturulacak çizgi tipi Select Linetype diyalog kutusunda yoksa Load sekmesine tıklanarak AutoCAD2000’de olan çizgi tiplerini ekrana getiren Load or Reload Linetypes diyalog kutusu ekrana gelir. Çizgi tipi seçildikten sonra OK tuşuna basılır (Resim 2.14).

 

Resim 2.14:Çizgi Tipi Yükleme Menüsü

 

Load or Reload Linetypes diyalog kutusu ile seçilen çizgi tipi OKEY tuşundan sonra seçilen çizgi tipi Select Linetype diyalog kutusunda görünür. Seçilmek istenen çizgi tipi seçilerek OK tuşuna basılarak çizgi tipi seçilir.

 

Lineweight (Çizgi Kalınlığı):

AutoCAD2000 sürümüyle sunulan yeni bir özelliktir. AutoCAD bu seçenek ile çizgi kalınlığını katmandan kontrol etme olanağı verir. Objelerin özelliğine göre katmanlara çizgi kalınlığı atanır. Lineweight seçeneğinde çizgi kalınlıkları standartlaştırılmıştır. Yeni bir çizgi kalınlığı tipi Default ile belirlenebilir (Resim 2.15).

 

Resim 2.15:Çizgi Kalınlığı Menüsü

 

Plot (Yazdırma)

Plot seçeneği ile oluşturulan nesnelerin çıktısı katmandan kontrol edilebilir. AutoCAD2000 sürümüyle sunulan yeni bir özelliktir. Farklı katmanlarla oluşturulan nesnelerin çıktıdan alınması istenmeyen katmanlar plot seçeneğinin aktif hale getirilmesi ile sağlanabilir.

Çıktıları alırken katmanların plot seçeneğinin aktif hale getirilmesi gerekir.

 

2.1.5. Bir Çizime Bir Çizgi Tipinin Eklenmesi

Yaptığınız bir çalışmada kullanmış olduğunuz herhangi bir katmanda bir çizgi tipi mutlaka vardır. Bu çizgi tipinin yerine başka bir çizgi tipi eklemek isteyebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki diyalog kutusunu aktif hale getirmek ve istediğiniz bir çizgiyi seçmek yeterli olacaktır (Resim 2.16).

Resim 2.16:Layer’e Yeni Bir Çizgi Tipi Eklemek


2.2. Tarama İşlemleri

Fikirlerinizi iletmeyi kolaylaştırmak amacı ile malzeme tiplerini, özel bölgeleri, dokuları, renkleri gibi farklı özellikteki yerleri çizimde kolay belirlemenin bir yolu da çizime tarama eklemektir.

Bunun için AutoCAD size çok geniş bir tarama deseni seçeneği sunar.

Tarama desenleri için ayrı bir katman kullanmak size pratik çalışma ve kolaylık sağlayacağından yeni katmanlar oluşturabilirsiniz.

2.2.1. Hatch Tarama Komutunun Kullanılması

Hatch çizim elemanlarına tarama işlemleri yapar.

Hatch komutu, çizimde bir nesnenin oluşturduğu kapalı alanı farklı desenlerle taramak için kullanılır. Farklı nesnelerden oluşan çizimlerde birbirini kesen parçalar farklı desenlerle taranır.

Tarama işlemi için üç yolu deneyebilirsiniz.

Menüden, araç çubuğundan, komut satırından olmak üzere değişik yollar kullanabilirsiniz (Resim 2.17, 2.18).

1. Menüden Kullanılması

Resim 2.17: Check Menüsünden Tarama Yapmak İstediğinizde Yandaki Pencere Açılacak Ve Hatch Diyalog Penceresini Açabileceksiniz.

 

 

2. Araç Çubuklarından Kullanılması

Resim 2.18: Draw Çubuğundan Tarama Yapmak İstediğinizde Yandaki Pencere Açılacak ve Hatch Diyalog Penceresini Açabileceksiniz

 

3. Komut Satırından Kullanılması

 

Eğer tarama işlemini komut satırından yapmak isterseniz, aşağıdaki işlem sırasını takip etmelisiniz.

 

Command: Hatch

Enter a pattern name or [?/Solid/User defined] <ANGLE>: ansi31

Specify a scale for the pattern <1.0000>:

Specify an angle for the pattern <0>:

Select objects to define hatch boundary or <direct hatch>,

Select objects: 1 found

Select objects: 1 found, 2 total

 

2.2.2. Tarama Ayarlarının Yapılması

 

HATCH komutu girildiği zaman, Boundary Hatch diyalog kutusu ekrana gelir. Bu diyalog kutusu ile tarama işlemi yapılacak nesnenin özelliklerine göre tarama işlemi yönlendirilir. Ekrana gelen diyalog kutusu (Resim 2.19) ile Quick (hızlı), Advanced (gelişmiş) tarama işlemi yapılabilir (Resim 2.20, 2.21, 2.22, 2.23).

 

Resim 2.19:Tarama Diyalog Kutusu (Quick)

 

Quick: Bu bölümde tarama işleminde kullanılacak desenin tanımlanması, desenin parça üzerindeki etkileri, nesne tanımlama, tarama deseninin nesne üzerindeki görüntüsü gibi alt seçenekler mevcuttur.

 

Type: Type seçeneğinde User defined (kullanıcı belirtmek), Predefined (belirtilmiş), Custom (özel tarama) alt seçenekleri ile karşılaşılır. Custom ve User defined seçenekleri ile özel tarama deseni tanımlamak mümkündür. Predefined seçeneği tarama için gerekli farklı işlemleri tanımlamanıza olanak sağlar.

 

Pattern: Bu bölümde tarama şablonu oluşturulur. Tarama şablonları AutoCAD2000 ile bölümler halinde sunulmuştur. Pattern bölümünde mevcut tarama şablonu görüntülenir. Farklı bir şablon kullanmak için görüntü alanı yanındaki sekmeye tıklanır. Burada bölümler halinde tarama şablonları yer alır.

Resim 2.20:Tarama Tipleri

 

Resim 2.21:ANSI Seçenekleri

 

Resim 2.22: ISO Tarama Seçenekleri

 

Custom Pattern: Custom seçeneği tanımlandığı zaman aktif halde bulunur. Özel tarama şablonlarının tanımlanmasını sağlar.

 

Angle: Tarama şablonuna verilecek açının belirlenmesi. Aynı desende birleşik, farklı parçaların taranmasında kullanışlıdır. 

 

Scale: Tarama çizgilerine verilecek ölçek değerini belirler.

 

Relative to paper space: Sayfa boşluğuna göre sıralamak.

 

Spacing: User defined Seçeneği ile aktif hale gelir. Tarama çizgileri arasındaki boşluk mesafesini belirlemek için kullanılır.

 

Pick Points: Tarama bölgesinin tanımlanması. Taranacak bölgenin kapalı olması gerekir. Kapalı bölge içerisinde bir noktanın tanımlanması ile o bölgeye ait nesne elemanları kesik çizgi haline gelir.

Resim 2.23

 

Select Object (nesne seçme): Tarama bölgesinin seçilmesinde nesne elemanlarını seçme yöntemi.

 

Remove Island (ada taşıma): Nesne içerisinde bulunan adaların belirlenmesi.

 

View Selections (seçim görüntüleme): Tarama sırasında seçilen nesnenin görüntülenmesini sağlar. Taranacak bölge seçildikten sonra View Selections seçeneğini tıklayınız, Bhatch diyalog kutusu ekrandan gidecek ve seçili alanlar görüntülenecek. Komut satırında <Hit enter or right-click to return to the dialog> (diyalog kutusuna dönmek için ENTER tuşuna bas veya sağ tuşa tıkla) yazısı görünür.

 

Inherit Properties (tarama atama): Daha önceden oluşturulmuş tarama stillerinden birini kullanarak tarama işlemi yapar. Bhatch komutu girilir, Inherit Properties seçeneği tıklanır, önceden oluşturulan tarama seçilir daha sonra taranacak yeni bölge tanımlanır.

 

Double (iki yönlü): User defined seçildiğinde aktif hale gelir. Tarama çizgilerinin iki yönlü olmasını sağlar.

 

Composition (düzenleme) bölümünde, Associative (birleştirmek), Nonassociative (birleştirmemek) seçenekleri yer alır.

 

2.2.3. Taraması Yapılmış Yüzeylerin Tarama Özelliklerinin Değiştirilmesi

 

Bu bölümde, AutoCAD için gelişmiş tarama ayarları kullanılır . Birbiri ile bütünleşik çizimlerde nesne özelliğini tanımlamak birden fazla işlemden tasarruf sağlar.

 

Island detection style (ada tipini ortaya çıkarmak) bölümünde tarama tipi belirlenir (Resim 2.24).

Resim 2.24:Ada Tipi Belirleme

 

 

Normal tarama seçeneği en dıştan seçilen noktadan içeriye doğru, nesnelerin bir dolu bir boş şekilde taranmasını sağlar (Resim 2.25).

 

Resim 2.25: Normal Tarama Uygulaması

 

 

Outer (dıştaki), seçeneği iç içe geçmiş nesnelerden seçilen en dış elemanın taranmasını sağlar (Resim 2.26).

Resim 2.26: Outer Tarama Uygulaması

 

 

Ignore seçeneği seçilen en dış elemandan itibaren tüm nesnelerin taranmasını sağlar (Resim 2.27).

Resim 2.27: Ignore Tarama Uygulaması

Resim 2.28:Tarama Diyalog Kutusu (Advanced)

 

Gelişmiş tarama ayarları diyalog kutusu Resim 2.28’de görülmektedir.

 

Object Type (nesne tipi): Retain Boundaries seçeneği işaretlendiğinde Region (bölge) ve Polyline (birleşik çizgi) seçenekleri aktif hale gelir.

 

Island detection Method (ada metodunu ortaya çıkarmak): Flood (taşmak), Ray casting (ışın değiştirmek). Flood seçeneği ile Island Delection Style bölümünde seçilen stil aktif haldedir. Ray Casting seçeneğinde bu stiller aktif değildir.

Tarama işleminin seçilmesinden sonra PREVIEW sekmesine tıklandığında tarama bölgesinin ön görünüşü ekrana gelir. OKEY sekmesi tıklanarak tarama işlemi tamamlanır. Tarama işlemini tamamlamayıp komuttan çıkmak için CANCEL sekmesini tıklayınız. Tarama işleminin yapılabilmesi için tarama bölgesinin kapalı bir alana sahip olması gerekir. Tarama işlemi hakkında bilgi almak için AutoCAD2000 yardım komutu HELP sekmesi tıklanarak yardım alınabilir.

 


2.3. Çizimlerin Geliştirilmesi

 

2.3.1. Bir Nesneyi Birden Çok Kez Kopyalamak

 

Copy (Multiple): Çoklu kopyalama, nesnelerin birden fazla kopyalanmasını sağlar (Resim 2.29).

Command: Copy

Select objects: (Kopyalanacak nesneleri seçin)

Select objects: (Nesneleri seçtikten sonra ENTER basın)

Specify base point or displacement, or [Multiple]: M (Çoklu kopyalamalar için M tuşuna basın)

Specify base point:(Kopyalamanın başlangıç noktasını tanımlayınız)

displacement>:  (Kopyalanacak yerin başlangıç noktasını tanımla)

displacement>: (Kopyalanacak yerin başlangıç noktasını tanımla)

displacement>: (Kopyalanacak yerin başlangıç noktasını tanımla)

displacement>: (Kopyalanacak yerin başlangıç noktasını tanımla)

displacement>: (Komuttan çıkmak için ENTER tuşuna basın)

 

Resim 2.29:Copy (Multiple) Komutunun Kullanımı

 

2.3.2. Multiline Komutu

Multiline komutu çoklu çizgi çizmek için kullanılır (Resim 2.30).

Resim 2.30: Çoklu çizgi (Multiline komutu

 

Draw toolbar:

Draw menu: Multiline

Komut Satırı: mline

MLINE komutu birbirine çeşitli mesafelerde paralel çizgiler çizmek için kullanılır. MLINE komutu ile oluşturulan çizgilerin her biri ayrı bir elemanı teşkil eder; her birine renk, çizgi tipi, çizgi kalınlığı vermek mümkündür. MLINE komutu ile çizime başlamadan önce çizim değişkenlerinin ayarlanması gerekir. MLINE komutu ile oluşturulan nesneler arasında kalan alana renk vb. özellikler verilebilir. MLINE komutu ile oluşturulan çizimlerin düzenlenmesinde MLEDIT komutundan yararlanılabilir.

Mline komutu ile karşılaşılacak seçenekler:

Options (seçenekler):

Start Point (başlangıç noktası)

Justification (doğrulama)

Scale (ölçek)

Style (stil)

Mline komutu ile çizilmiş bir örnek (Resim 2.31).

Command: Mline

Current settings: Justification = Bottom, Scale = 20.00, Style = Standard

Specify start point or [Justification/Scale/Style]:  J

Enter justification type [Top/Zero/Bottom] <bottom>:  Z

Current settings: Justification = Zero, Scale = 20.00, Style = STANDARD

Specify start point or [Justification/Scale/Style]:(başlangıç noktasını tanımla)

Specify next point or [Undo]: (sonraki noktayı tanımla)

Specify next point or [Close/Undo]: (çizimi kapat, veya sonraki noktayı tanımla)

Specify next point or [Close/Undo]: (çizimi kapat, veya sonraki noktayı tanımla)

Specify next point or [Close/Undo]: (çizimi kapat, veya sonraki noktayı tanımla)

Specify next point or [Close/Undo]: (çizimi kapat, veya sonraki noktayı tanımla)

Specify next point or [Close/Undo]: (çizimi kapat, veya sonraki noktayı tanımla)

Specify next point or [Close/Undo]: (çizimi kapat, veya sonraki noktayı tanımla)

Specify next point or [Close/Undo]: C (çizimi kapat, komuttan çıkmak için       ENTER tuşuna bas)

Resim 2.31: Mline Komutu Uygulaması

 

2.3.3. Multiline Birleştirilmesi ve Düzenlenmesi

 

Mlstyle

Çoklu çizgi parametrelerini düzenler (Resim 2.32).

Format menu: Multiline Style

Komut Satırı: Mlstyle

Mlstyle komutu girildiğinde bir menü ekrana gelir. Buradaki çoklu çizim stillerinden yararlanılır veya yeni bir stil oluşturulabilir. Yeni isim oluşturma, dosyadan çoklu çizim stilleri çağırma işlemleri yapılabilir. Ayrıca güncel stil değiştirilebilir.

Resim 2.32:Multiline Styles Diyalog kutusu

MLSTYLE komutuyla açılan menüyle çoklu çizim parametrelerinin ismi değiştirilip, güncel olan parametreler değiştirilebilir.

 

Element Properties seçeneği ile nesne elemanlarının özelliklerine ait parametreler ayarlanabilir (Resim 2.33).

Çizgi tipi, rengi, kaydırma mesafesi gibi değişkenler ayarlanır. Yapılan değişkenler aynı ekranda görüntülenir.

Resim 2.33:Element Properties Diyalog Kutusu

Element Properties seçeneğinde renk değişkenlerini ayarlarken mevcut renkleri gösteren bir menü ekrana gelir. Buradan elementlerin renkleri istenen tonda seçilebilir (Resim 2.34).

Resim 2.34:Select Color Diyalog Kutusu

Multiline Properties seçeneği ile birleşme noktalarının gösterilip gösterilmemesi, çizgiler arasında kalan aralığın dolu olup olmaması gibi seçenekler ayarlanır (Resim 2.35).

Resim 2.35: Multiline Properties Diyalog Kutusu

 


 

 


UYGULAMA FAALİYETİ

Uygulama 1:Aşağıda teknik resmi çizilmiş ve ölçülendirilmiş resmi bilgisayarda çiziniz.

 

Uygulama 2:Aşağıda teknik resmi çizilmiş ve ölçülendirilmiş resmi bilgisayarda çiziniz.

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ İŞLEM BASAMAKLARI

 İşlem Basamakları

Öneriler

Çizim araç ve gereçlerini hazır hale getiriniz

İş giysisi giyiniz

Temiz ve düzenli olunuz

Çizim yapacağınız bilgisayarı çalıştırınız

AutoCAD programını çalıştırınız.

AutoCAD açıldığında kendinize ait yeni bir sayfa açınız

Giriş penceresini kullanarak çiziminizde kullanmayı düşündüğünüz şablon sayfası üzerinde, çizim sihirbazını çalıştırarak istediğiniz ayarları yapınız

Bilgisayar programını yapılacak çizime göre ayarlayınız

Çizimde kullanmanız gereken araç çubuklarını yükleyiniz.

Bunun için bilgi sayfalarındaki Araç Çubukları konusunu inceleyeniz

Çizimin işlem sırasını belirleyiniz

Yapacağınız çizim için öncelikle bir işlem sırası belirlerseniz çiziminizi daha basit yapabilirsiniz

Tam kesit alınız

Tam kesit almak için bilgi sayfalarındaki Hatch konusunu tekrar inceleyebilirsiniz

Tarama ile ilgili özellikleri ayarlayınız

Çalışmanızı sık sık kaydediniz

Yarım kesit alınız

Yarım kesit almak için tam kesitteki yolları izleyebilirsiniz

Kademeli kesit alınız

Kademeli kesit almak için tam kesit teki yolları izleyebilirsiniz

Kısmi kesit alınız

Kısmi kesit almak için tam kesitteki yolları izleyebilirsiniz.

Yerinde döndürülmüş kesit alınız

Yerinde döndürülmüş kesit almak için tam kesitteki yolları izleyebilirsiniz

Çizimi kaydediniz

Yaptığınız çizimi öğretmeninizin söyleyeceği bir klasöre isim vererek kaydediniz

Güvenlik tedbirlerine uyunuz

İş etiğine uygun davranınız

Bilgisayarınızı düzgün bir şekilde kapatınız


 

 


PERFORMANS TESTİ

Öğrenme faaliyetinde kazandığınız becerileri aşağıdaki tablo doğrultusunda ölçünüz.

 

PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

EVET

HAYIR

Bilgisayar programını yapılacak çizime göre ayarladınız mı?

 

 

Çizimin işlem sırasını belirlediniz mi?

 

 

Tam-Yarım- Kademeli- Kısmi vb.kesit aldınız mı?

 

 

Tarama çizgi kalınlıklarını doğru verdiniz mi?

 

 

Tarama çizgi aralığını verdiniz mi?

 

 

Tarama çizgi açısını verdiniz mi?

 

 

Tarama tipini seçtiniz mi?

 

 

Tarama çizgi tipini seçtiniz mi?

 

 

Resmi doğru çizdiniz mi?

 

 

Birleşme noktalarındaki budama temizliği yaptınız mı?

 

 

Süreyi uygun kullandınız mı? (3 saat)

 

 

 

 

 

 

Faaliyet değerlendirmeniz sonucunda hayırı işaretleyerek yapamadığınız işlemleri tekrar ediniz. Tüm işlemleri başarıyla tamamladıysanız bir sonraki faaliyete geçiniz.


 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki Sorulardan Doğru Seçeneği İşaretleyiniz

1.      Aşağıdakilerden hangisi çizim alanında yeni katmanlar oluşturan komuttur?

A) Hatch

B) Layer

C) Toolbar

D) Move

E) Rectangle

 

2.      Aşağıdakilerden hangisi Layer Properties’de değiştirilemez?

A) Renk

B) Çizgi tipi

C) Katman adı

D) Çizgi kalınlığı

E) Ölçek

 

3.      Aşağıdakilerden hangisi Layer ikonudur?

A)

B)

C)

D)

E)

 

4.      Aşağıdakilerden hangisi katmanın açık olduğunu ifade eder?

A)

B)

C)

D)

E)

 

5.      Aşağıdakilerden hangisi Tarama ikonudur?

A)

B)

C)

D)

E)

 

 

 

6.      Aşağıdakilerden hangisi Tarama diyalog sayfasında bulunmaz?

A) Quik

B) Type

C) Pattern

D) Properties

E) Angle

 

7.      Aşağıdakilerden hangi komut bir nesneyi birden çok kopyalamak için kullanılır?

A) Copy

B) Mirror

C) Multiple

D) Multiline

E) Lengthen

 

8.      Aşağıdakilerden hangi komut çoklu çizgi çizmek için kullanılır?

A) 2Line

B) Xline

C) Line

D) Multiline

E) Lline

 

9.      Aşağıdakilerden hangisi Mline ikonudur?

A)

B)

C)

D)

E)

 

 

10.     Aşağıdakilerden hangisi Mline komutunun kullanım amacıdır?

A) Birbirine dik çizgiler çizmek

B) Birbirine paralel çizgiler çizmek

C) İç içe daireler çizmek

D) Birbirine 45º doğrular çizmek

E) Çizilmiş çizgileri düzenlemek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. Aşağıdakilerden hangisi çizim alanına yeni katmanlar oluşturan komuttur?

B) Layer

 

2. Aşağıdakilerden hangisi Layer Properties’de değiştirilemez?

E) Ölçek

 

3. Aşağıdakilerden hangisi Layer ikonudur?

C)

 

4. Aşağıdakilerden hangisi katmanın açık olduğunu ifade eder?

A)

 

5. Aşağıdakilerden hangisi Tarama ikonudur?

E)

 

6. Aşağıdakilerden hangisi Tarama diyalog sayfasında bulunmaz?

D) Properties

 

7. Aşağıdakilerden hangi komut bir nesneyi birden çok kopyalamak için kullanılır?

C) Multiple

 

8. Aşağıdakilerden hangi komut Çoklu çizgi çizmek için için kullanılır?

D) Multiline

 

9. Aşağıdakilerden hangisi Mline ikonudur?

C)

 

Aşağıdakilerden hangisi Mline komutunun kullanım amacıdır?

10. B) Birbirine paralel çizgiler çizmek.

 

 

,

DEĞERLENDİRME

 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz.

Ölçme sorularındaki yanlış cevaplarınızı tekrar ederek, araştırarak ya da öğretmeninizden yardım alarak tamamlayanız.

 


ÖĞRENME FAALİYETİ-3

 

 


Gerekli ortam sağlandığında bilgisayarla çizilmiş teknik resimler üzerinde ölçülendirme yapabileceksiniz.

 

 

 


Çevrenizdeki firmaların teknik çizimle uğraşan birimlerini ziyaret ederek;

Ölçülendirme yöntemlerini araştırınız.

 

3. ÖLÇÜLENDİRME

 

3.1. Ölçülerin Kullanılması

 

Ölçülendirme Teknikleri

Nesneler oluşturulduktan sonra, AutoCAD çizimlerinin boyutlarınının tanımlanabilmesi için ölçülendirilmeleri gerekir. AutoCAD2000 ile ölçülendirme daha pratik ve görsel hale getirilmiştir. Ölçülendirme ayarları açılan diyalog kutusundan, değişiklikleri görerek ayarlanabilir (Resim 3.1).

Resim 3.1: Ölçülendirme Özellikleri

 

Ölçülendirme araç çubuğu resim 3.2’de görülmektedir. 

 

Resim 3.2:Ölçülendirme Araç Çubuğu 

3.1.1. Bir Ölçü Biçeminin Yaratılması ve Ayarlanması

 

Dimension Style

Ölçülendirme yapmadan önce ölçülendirmenin istediğimiz gibi olması ve yeni bir stil oluşturmak için kullanılan ayarlar komutudur.

Bu düzenleme komutuna aşağıdaki yollardan ulaşabilirsiniz.

Dimension toolbar

 

Dimension menu

Style

Komut Satırından

Dimstyle

Dimension Style komutu girildikten sonra Dimension Style Manager diyalog kutusu ekrana gelir (Resim 3.3).

Bu diyalog kutusu ile Set Current (güncel set), New (yeni), Modify (değişiklik yapmak), Override (hakkını vermemek), Compare (karşılaştırmak), List (liste) gibi seçeneklere cevap verilir.

 

Resim 3.3: Ölçülendirme Tipi Yöneticisi

AutoCAD2000 sürümü, ölçülendirme değişkenleri ile kullanıcıya, yapılan değişkenleri model resim üzerinde uygulayarak büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Yapılan değişiklikler Preview (ön görünüş) bölümünde görülmektedir.

Set Current seçeneği: Styles bölümünde mevcut olan ölçülendirme stillerinden birininin seçilerek güncel hale getirilmesi için kullanılır.

 

New: Bu seçenek, yeni bir ölçülendirme tekniğini tanımlamak için kullanılır (Resim 3.4).

Resim 3.4: Yeni Ölçülendirme Stili Oluşturma

New Style: Name kısmına yeni stilin ismi girilir.

Start With: Bu kısımda daha önce var olan stillerden başlanılarak yeni stilin başlangıç referansı tanımlanır.

Use for: Bu kısımda oluşturulacak yeni stilin hangi ölçülendirmeler için kullanılacağı tespit edilir. Bütün bir ölçülendirme için kullanılabilir veya açılacak alt seçeneklerden biri belirlenebilir.

Continue: Bu sekme tıklanarak yeni oluşturulacak ölçülendirme stili özelliklerinin tanımlanması için devam edilir.

 

3.1.2. Çeşitli Ölçme İşlemlerinin Yapılması

 

Dim ve Dim1

Bu komut ölçülendirme erişim modları için kulanılır.

Komut Satırından: Dim veya Dim1 girilebilir.

DIM komutu girildikten sonra çizim özelliğine göre bir ölçülendirme tekniğinin tanımlanması gerekir.

Command: Dim

Dim: Angular

Select arc, circle, line, or <specify vertex>:

Select second line:

Select second line:

 

Dimaligned

Bu komut açılı doğrusal objeleri boyutlandırmak için kullanılır. Bu komut ile nesne elemanları üzerindeki açılı yüzeylerin ölçüleri tanımlanır (Resim 3.5).

Bu komuta aşağıdaki şekillerle ulaşılır.

Dimension toolbar:

Dimension menu: Aligned

Komut Satırından: Dimaligned

 

Options (seçenekler):

Extension Line Origin (başlangış çizgisini uzatmak)

Object Selection (nesne seç)

 

Extension Line Origin seçeneği ile ölçülendirme açılı doğrunun birinci ve ikinci noktalarını tanımlayarak yapılır.

Select Object: Nesne seç

Dimension Line Location: Ölçü çizgisi yerini, tanımlayınız.

Mtext: Çoklu yazı eklemek

Text: Yazı eklemek

Angle: Açı değeri ile ölçülendirmek

 

Command: Dimaligned

Specify first extension line origin or <select object>: (birinci noktayı tanımla)

Specify second extension line origin: (ikinci noktayı tanımla)

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: (ölçü çizgisi yerini tanımlayın veya yeni bir değer için seçeneklerden birini seçin)

Dimension text = 30,5

 

Resim 3.5:Dimaligned Komutunun Kullanımı

 

Dimangular

Bu komut ile nesne elemanları arasındaki açı değerini tanımlamak mümkündür.

DIMANGULAR komutu çizim üzerindeki elemanların açısal değerlerini atar. İki çizgi arasındaki açıyı tanımlama, bir yayın açısal değeri, bir çemberin merkezinden herhangi bir noktayı tanımlayarak bu komut kullanılabilir. Dimangular komutu girildikten sonra açısal doğrunun birinci noktası ve ikinci noktası tanımlanır, açısal değer kendiliğinden hesaplanır. Daha sonra ölçü çizgisinin yeri tanımlanır. İsteğe bağlı olarak Mtext ve Text seçenekleri ile ölçü yazısı yerine başka yazılar veya açısal değerler verilebilir.

 

Bu komuta aşağıdaki şekillerle ulaşılır.

 

Dimension toolbar:

Dimension menu: Angular

Komut Satırından: Dimangular

 

Options (seçenekler):

Arc Selection (yay seçme)

Circle Selection (çember seçme)

Line Selection (çizgi seçme)

Three-Point Specification (üç nokta tanımlama)

Aşağıdaki şekli çizerek komut kullanımını inceleyin.

Aşağıdaki resimde (Resim 3.6).  59º’lik ölçüyü yapmak için

Araç çubuğunda Angular dimension işaretlenir ve bizden ölçeceğimiz ilk doğru istenir. Bunun için önce Line1 işaretlenir sonrada Line 2 işaretlenir sağ tuş tıklanarak ölçme yapılmış olur.

Resim 3.6:Dimangular Komutunun Kullanımı

Dimcenter

Merkez işareti veya eksen çizgisi oluşturur.

Dimcenter komutu, çember veya yayların orta noktasını belirlemek için kullanılır. Objelerin merkezine konacak çizgi tipini ve büyüklüğünü tanımlamak gerekir (Resim 3.7).

Dimension Style Manager diyalog kutusunda, merkeze konacak çizginin tipi ve büyüklüğü tanımlanır.

Resim 3.7

Size: Eksen çizmede kullanılacak sembolün büyüklük değeri verilir.

Mark Size seçeneğinde belirtilen büyüklük değeri ile merkez noktayı tanımlar.

Line: line seçeneği aktif yapılırsa, verilen size değeri ile çember veya yaya merkezi tanımlayan doğrular çizer. Çember veya yaydan size değerinin ½ mesafesi kadar dışarı çıkar.

None: None seçeneği aktif yapılırsa, merkez veya eksen çizgisi tanımlanmaz.

Dimension toolbar:

Dimension menu: Center Mark

Komut Satırından: Dimcenter

Resim 3.7’de Dimcenter komutunun kullanımı görülmektedir.

Resim 3.8: Dimcenter Komutunun Kullanımı

Dimcontinue:

 Sürekli ölçülendirme yapar.

Dimdiameter:

Çap değeri vererek ölçülendirme

Dimdiameter Komutu ile çember, daire, yay gibi çizim elemanlarının çap değeri tanımlanır (Resim 3.9).

Dimension toolbar:

Dimension menu: Diameter

Komut Satırından: Dimdiameter

Options: (seçenekler)

Dimension Line Location: (ölçü çizgisi yeri)

Mtext: (çoklu yazı ekleme)

Text: (yazı ekleme)

Angle: (açı değeri verme)

Resim 3.9: Dimdiameter Komutunun Kullanımı

 

Dimradius

Yarıçap değeri vererek ölçülendirme

Dimradius komutu çember, yay gibi objelerin yarıçap değerini tanımlamak için kullanılır.

Dimension toolbar:

Dimension menu: Radius

Komut Satırından: Dimradius

Dimlinear

Dimlinear Komutu ile doğrusal nesnelerin boyut ölçüleri tanımlanır. Ölçülendirilecek nesnelerin iki noktasını tanımlayarak veya nesneyi seçerek ölçülendirme yapılabilir. Dimlinear komutu ile Horizontal (yatay), Vertical (dikey) ölçülendirme yapılabilir.

3.1.3. Ölçülerin Düzenlenmesi

Modify: Modify seçeneği, ölçülendirme tekniğinde değişiklik yapmak için kullanılır. Modify seçeneği girildiği zaman Override Current Style diyalog kutusu ekrana gelir.

Bu diyalog kutusu ile (Resim 3.10)

Lines and Arrows (çizgiler ve oklar),

Text (yazı),

Fit (uygunluk),

Primary Units (temel birimler),

Alternate Units (değişimli birimler),

Tolerances (toleranslar) gibi değişkenler belirlenir.

 

Resim 3.10: Ölçülendirme Çizgileri ve Oklar.

3.1.4. Ölçüye Metin Eklenmesi

 

Bu bölümde ölçü yazıları ayarları yapılmaktadır (Resim 3.11).

Text : Bu seçenekte yazı ile ilgili değişkenler tanımlanır.

Text Appearance (yazı görünümü) bölümünde,

Text style (yazı stili),

Text color (yazı rengi),

Text height (yazı yüksekliği),

Fraction height scale (yükseklik kısmı ölçeği),

Draw frame around text (yazı etrafını çerçeveleme)

değişkenleri belirlenir.

 

Resim 3.11:Ölçülendirme Yazı Menüsü

 

Text style

Text style seçeneğinin yanında bulunan sekmeye tıklanarak Text Style diyalog kutusu

ekrana gelir (Resim 3.12).

Bu diyalog kutusu ile Style name bölümünde önceden oluşturulan yazı stillerinden biri seçilir veya New seçeneği ile yeni bir yazı stili oluşturulabilir. Rename (yeniden isimlendirmek), Delete (silmek). Font seçeneğinde Font name (font ismi), Font Style (kalın, kalın italik, normal, italik gibi seçenekler), Height (yazı yüksekliği) Use Big Font (büyük font kullan) gibi değişkenler. Effects (efektler) seçeneğinde Upside down (alt üst), Backwards (sondan başa), Vertical (dikey), Widht Factor (kalınlık faktörü), Oblique Angle (eğiklik açısı) gibi değişkenler tanımlanır. Preview bölümünde yazı ile ilgili yapılan değişiklikler görüntülenir. Apply seçeneği ile yapılan değişiklikler uygulanır. Cancel seçeneği ile diyalog kutusundan çıkılır. Text hakkında bilgi almak için Help (yardım) komutundan yararlanılabilir.

 

Resim 3.12:Text Style (Yazı Stilleri)

 

3.1.5. Ölçülendirme Özelliklerini Değiştirmek

 

Primary Units (temel birimler) seçeneğinde (Resim 3.13).

Linear Dimensions (doğrusal ölçülendirmeler),

Measurement Scale (ölçü skalası),

Zero Suppresion (sıfır saklamak)

Angular Dimensions (açısal ölçülendirmeler)

değişkenleri belirlenir.

 

Resim 3.13:Temel Birimler Menüsü

 

Alternate Units seçeneğinde (Resim 3.14):

Display alternate units (değişimli birimleri göster) seçeneği ekrana gelir. Bu seçenek tıklanırsa değişimler için seçenekler oluşacaktır. Bu seçeneklerin Primary Units seçeneklerinden farklı olarak Multiplier for alt units (birimler çarpanı) değişkeninde mevcut ölçü değerlerinde bir sayı çarpanı kullanma değeri girilir.

 

Placement (konum) bölümünde

After primary value (esas değerden sonra)

Below primary value (esas değerin altında)

değişkenleri tespit edilir.

 

Resim 3.14:Alternate Units Menüsü

 

Tolerances seçeneğinde (Resim 3.15):

Tolerance Format (tolerans formatı) değişkeni tespit edilir.

Method (none, Symmetrical, Deviation, Limits, Basic gibi metotlardan biri seçilir),

Precision (doğruluk hassasiyeti için virgülden sonra kaydırma değeri),

Upper value (üst değer),

Lower value (alt değer),

Scaling for height (yükseklik için skala değeri)

Vertical position (Bottom, Middle, Top gibi dikey pozisyon biçimi) değişkenleri belirlenir.

 

Resim 3.15:Toleranslar Menüsü

 

3.2. Çizimlere Yazı Eklenmesi

 

3.2.1. Bir Çizime Yazı Eklenmesi

 

Mtext:Çok satırlı yazılar yazmak için kullanılır

Draw toolbar:

Draw menu: Text ya da Multiline Text

Komut Satırından: Mtext

Mtext komutu ile AutoCAD ekranına yazı ekleyebilirsiniz. Çok satırlı ve çok paragraflı yazı yazmak için kullanılabilir. Bu komut ile oluşturulacak yazı satırında bir sınırlama yoktur. Her bir karakterin formatı değiştirilebilir. Mtext komutu ile oluşturulan yazıların özellikleri DDMODIFY komutu ile değiştirilebilir.

Mtext komutu girildikten sonra metnin oluşturulacağı alan seçimi yapılır, çizim alanı birinci köşe ve ikinci köşe belirtilerek oluşturulur. Çizim alanı seçildikten sonra bir menü açılır. Bu menüde, oluşturulacak yazıya ait karakter (Character), özellikler (Properties), yazılar arası mesafe (Line Spacing), yazılan yazıyı bulup değiştirme (Find/Replace) gibi değişkenler mevcuttur (Resim 3.16).

 

Resim 3.16: Metin Ekleme Diyalog Kutusu

Mtext komutu ile şu seçeneklerle karşılaşılır. 

Options (seçenekler):

Height (yükseklik)

Justify (uydur)

Line Spacing (çizgi boşluğu)

Rotation (döndürme)

Style (stil)

Width (genişlik)

 

3.2.2. Metin Biçimlendirme:

 

Text: Text komutu ile çizim alanına yazı eklenebilir. AutoCAD2000 ile yazı yazmak için Text, Mtext, Dtext komutları kullanılabilir.

Draw menu: Text/ Single Line

Komut Satırından: Text

Text komutu tıklandığında:

Options (seçenekler):

Start Point (başlangıç noktası)

Justify (uydur)

Style (sitil)

Creating Special Unicode Characters (özel karakterler oluşturma)

 

3.2.3. Yazıların Biçemlerle Düzenlenmesi

Character:Bu  seçenekle yazının karakteri belirlenir. Yazı tipi, yazı puntosu, kalın, italik, altı çizgili olması, yazının rengini değiştirme, yazıya sembol ekleme gibi seçenekler bulunur.

Yazı tipini belirlemede mevcut yazı tipleri kullanılır. Yazıyı seçerek yazıya değişik tipler eklemek mümkündür (Resim 3.17):

Resim 3.17

 

Symbol: Sembol seçeneği ile yazıya semboller ekleyebilirsiniz (Resim 3.18).

Resim 3.18:Sembol Seçeneği ile Derece ve Çap gibi Sembollerin Eklenmesi

Properties:Bu seçenekle yazı özelliklerini tanımlamak mümkündür.

Style Yazının stilini

Justification Yazının çizim alanındaki yerini

Width genişliğini

Rotation Döndürme açısı

bu seçenekler ile belirlenebilir.

 

Align:Metnin başlangıç noktasını ve takip edeceği düzen belirlenerek yazılar düzenlenir.

Komut çalışırken mouse ile farklı noktaları tanımlayarak değişik noktalarda yazı oluşturulabilir.

3.2.4. Özel Karakterler Eklemek

AutoCAD çizimlerine metin eklerken daha farklı işaretleri kullanabilmek için Windows sistem araçlarından yararlanılabilir.

MTEXT komutu ile Multiline Text Editör menüsünde Symbol sekmesinden Other seçeneği ile Karakter Eşlem menüsü görüntülenir. Buradan belirlenen yazı tipi ile farklı karakterler metne eklenebilir (Resim 3.19).

 

Resim 3.19: Karakter Eşlem Diyalog Kutusu

 

 

 


 

3.2.5. Basit Yazı Nesnelerinin Eklenmesi

AutoCAD çizimlerine eklenmiş metinlere bazen basit nesneler eklenmek istenirse metin kutusuna iki yüzde işareti (%%)  konduktan sonra kontrol kodu yazılır.

 

Bazı özel kontrol kodları ve yaptığı işlemler şöyledir:

Kod

Yaptığı İşlem

%%O

Bu koddan sonra yazılan yazılar aynı kod yazılana kadar üst çizgili olur

%%U

Bu koddan sonra yazılan yazılar aynı kod yazılana kadar alt çizgili olur

%%D

Derece (˚) sembolü oluşturur

%%P

Artı /Eksi (6)tolerans işareti koyar

%%C

Çap (&) sembolü oluşturur

 

3.2.6. Yazılmış Yazıların Özelliklerini Değiştirmek

 

Daha önceden yazılmış bir yazının özelliklerini değiştirmek istediğinizde aşağıdaki komut sembolünü kullanıp değiştirmek istediğiniz objeyi seçerek açılan diyalog penceresinden yazı ile ilgili özellikleri değiştirebilirsiniz (Resim 3.20).

 

Resim 3.20

 

 

 

 

 

 


 

 


UYGULAMA FAALİYETİ

Uygulama 1: Aşağıda teknik resmi çizilmiş ve ölçülendirilmiş resmi bilgisayarda çizerek ölçülendiriniz.

 

 

Uygulama 2: Aşağıda teknik resmi çizilmiş ve ölçülendirilmiş resmi bilgisayarda çizerek ölçülendiriniz.

 

 


Uygulama 3:Aşağıda teknik resmi çizilmiş ve ölçülendirilmiş resmin üç görünüşünü bilgisayarda çizerek üzerinde ölçülendiriniz.

 

Uygulama 4: Aşağıda teknik resmi çizilmiş ve ölçülendirilmiş resmi bilgisayarda çizerek ölçülendiriniz.

 

 

 

 

 

 


 


İşlem Basamakları

Öneriler

Çizim araç ve gereçlerini hazır hale getiriniz

İş giysisi giyiniz

Temiz ve düzenli olunuz

Çizim yapacağınız bilgisayarı çalıştırınız

AutoCAD programını çalıştırınız

AutoCAD açıldığında kendinize ait yeni bir sayfa açınız

Giriş penceresini kullanarak çiziminizde kullanmayı düşündüğünüz şablon sayfası üzerinde, çizim sihirbazını çalıştırarak istediğiniz ayarları yapınız

Bilgisayar programını yapılacak çizime ve ölçülendirmeye göre ayarlayınız

Çizimde kullanmanız gereken araç çubuklarını yükleyiniz

Bunun için bilgi sayfalarındaki Araç Çubukları konusunu inceleyiniz

Ölçülendirme işlem sırasını belirleyiniz

Yapacağınız ölçülendirme için öncelikle bir işlem sırası belirlerseniz ölçülendirmenizi daha basit yapabilirsiniz

Ölçülendirme ayarlarını yapınız

Ölçülendirme ayarları yapmak için Bilgi sayfasında anlatılmış olan New Dimension Style konusunu tekrar inceleyebilirsiniz

Doğrusal ölçülendirme işlemlerini yapınız

Bu konu için gerek duyarsanız Bilgi sayfasındaki Linear Dimension konusunu inceleyebilirsiniz

Açısal ölçülendirme işlemlerini yapınız

Bu konu için gerek duyarsanız Bilgi sayfasındaki Angular Dimension konusunu inceleyebilirsiniz

Yarıçap ve çap ölçülendirme işlemlerini yapınız

Bu konu için gerek duyarsanız Bilgi sayfasındaki Diameter-Radius Dimension konularını inceleyebilirsiniz

Referans noktaya göre ölçülendirme yapınız

Ölçülendirmenizi referans noktası tespit ederek yaparsanız resmi karmaşıklıktan kurtarırsınız

Sıralı ölçülendirme yapınız

Bu konu için gerek duyarsanız Bilgi sayfasındaki Baseline Dimension konularını inceleyebilirsiniz

Çizimi kaydediniz

Yaptığınız çizimi, öğretmeninizin söyleyeceği bir klasöre isim vererek kaydediniz

Güvenlik tedbirlerine uyunuz

İş etiğine uygun davranınız

Bilgisayarınızı düzgün bir şekilde kapatınız.


 

 


PERFORMANS TESTİ

Öğrenme faaliyetinde kazandığınız becerileri aşağıdaki tablo doğrultusunda ölçünüz.

 

PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

EVET

HAYIR

Çizim araç ve gereçlerini hazır hale getirdiniz mi?

 

 

Bilgisayar programını yapılacak çizime ve ölçülendirmeye göre ayarladınız mı?

 

 

Çizimin işlem sırasını belirlediniz mi?

 

 

Ölçülendirme ayarlarını yapmak

 

 

Doğrusal-Açısal-Çap-Yarı çap vb. ölçülendirme işlemlerini yaptınız mı?

 

 

Resmi doğru çizdiniz mi?

 

 

Birleşme noktalarında budama temizliği yaptınız mı?

 

 

Resim üzerindeki çizgilerin eksikliğini-fazlalığını ayarladınız mı?

 

 

Süreyi uygun kullandınız mı? (3 saat)

 

 

 

Faaliyet değerlendirmeniz sonucunda hayırı işaretleyerek yapamadığınız işlemleri tekrar ediniz. Tüm işlemleri başarıyla tamamladıysanız bir sonraki faaliyete geçiniz.

 


 

 


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖLÇME SORULARI

 

1. Aşağıdakilerden hangisi ölçülendirme araç çubuğudur?

A) Surfaces

B) Dimension

C) Object Snap

D) Modify

E) Draw

 

2. Aşağıdakilerden hangisi doğrusal ölçülendirme ikonudur?

A)

B)

C)

D)

E)

 

3. Aşağıdakilerden hangisi hizalı ölçülendirme ikonudur?

A)

B)

C)

D)

E)

 

4. Aşağıdakilerden hangisi merkez işareti koymak için kullanılan komuttur?

A) Dimcenter

B) Dimcontinue

C) Dimdiameter

D) Dimradius

E) Dimlinear

 

5. Aşağıdakilerden hangisi sürekli ölçülendirme yapan komuttur?

A)Dimdiameter

B) Dimcontinue

C) Dimcenter

D) Dimedit

E) Dimangular

 

6. Aşağıdakilerden hangisi ölçülendirme yazı menüsüne girmek için kullanılır?

A) Lines and Arrows

B) Primary Units

C) Text

D) Tolerance

E) Fit

 

7. Aşağıdakilerden hangisi AutoCAD ekranına yazı eklemek için kullanılır?

A) Text

B) Mtext

C) Dimtext

D) Textstyle

E) Options

 

8. Aşağıdakilerden hangisi yazılara sembol eklemek için kullanılan komuttur?

A) Textsymbol

B) Align

C) Symbol

D) Character

E) Properties

 

9. Aşağıdakilerden hangisi klavye kullanarak çap işareti yapar?

A) %%P

B) %%C

C) %%D

D) %%U

E) %%O

 

10. Aşağıdakilerden hangisi daha önceden yazılmış yazının özelliklerini değiştirmek için kullanılır?

A) Dimtext

B) Text properties

C) Multiline Text Editör

D) Import Text

E) Text edit

 

 

 

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. Aşağıdakilerden hangisi ölçülendirme araç çubuğudur?

B) Dimension

 

2. Aşağıdakilerden hangisi doğrusal ölçülendirme ikonudur?

D)

 

3. Aşağıdakilerden hangisi hizalı ölçülendirme ikonudur?

A)

 

4. Aşağıdakilerden hangisi merkez işareti koymak için kullanılan komuttur?

A) Dimcenter

 

5. Aşağıdakilerden hangisi sürekli ölçülendirme yapan komuttur?

B) Dimcontinue

 

6. Aşağıdakilerden hangisi ölçülendirme yazı menüsüne girmek için kullanılır?

C) Text

 

7. Aşağıdakilerden hangisi AutoCAD ekranına yazı eklemek için kullanılır?

B) Mtext

 

8. Aşağıdakilerden hangisi yazılara sembol eklemek için kullanılan komuttur?

C) Symbol

 

9. Aşağıdakilerden hangisi klavye kullanarak çap işareti yapar?

B) %%C

 

10. Aşağıdakilerden hangisi daha önceden yazılmış yazının özelliklerini değiştirmek için kullanılır?

B) Text properties

 

 


 

 


PERFORMANS TESTİ

Uygulamalı Ölçme Araçları (Performans Testleri)

Aşağıda perspektif ve üç görünüşü çizilmiş olan teknik resmin üç görünüşünü çiziniz, kesitini alarak ölçülendirme işlemini yapınız.

 

 

 

 

 

 


 MODÜL DEĞERLENDİRME

Modülde kazandığınız becerileri aşağıdaki tablo doğrultusunda ölçünüz.

 

PUAN

MODÜL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

ÖĞRENCİNİN ALDIĞI PUAN

 

Bilgisayar programını yapılacak çizime ve ölçülendirmeye göre ayarladınız mı?

 

Geometrik çizim yapmak

 

Dairelerin çizimini yaptınız mı?

 

 

Eksen çizimleri yaptınız mı?

 

 

Geometrik çizimlerin doğruluğunu kuontro ettiniz mi?

 

Kesit almak

 

Kesit resmini doğru çizdiniz mi?

 

 

Tarama çizgi açılarını doğru çizdiniz mi?

 

 

Tarama çizgi tipini doğru seçtiniz mi?

 

 

Çizgi kalınlıklarını doğru ayarladınız mı?

 

Ölçülendirme yapmak

 

Ölçü yazı ve oklarının büyüklüğü doğru mu?

 

 

Ölçülendirmeniz doğrulu mu?

 

 

Ölçülendirme çizgi kalınlıklarınız doğru mu?

 

Genel işlemler

 

Birleşme noktalarında budama temizliği yaptınız mı?

 

 

Resim üzerindeki çizgilerin eksikliğini-fazlalığını ayarladınız mı?

 

 

Süreyi uygun kullandınız mı? (6 saat)

 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME

 

Modül ile ilgili eksikleriniz var ise ilgili faaliyetlere geri dönerek bu eksiklerinizi tamamlayınız.

Modülü başarı ile tamamladıysanız öğretmeninize danışarak bir sonraki modüle geçebilirsiniz.

Değerli öğrencimiz, işlediğimiz Bilgisayarla Çizim Teknikleri I Modülünü bitirmiş durumdasınız; eğer bu modülü başarı ile tamamladıysanız burada elde ettiğiniz yeterlikleri bundan sonraki modüllerde de sık sık kullanacağınızı unutmayınız. Bu konuların daha bir çok kez karşınıza çıkacağının farkında olarak burada kazandırılan yeterliklerinizi geliştirmek ve güncel gelişmeleri takip etmek, alanınızda yetişmiş bir eleman olmanızı sağlayacaktır.


 

KAYNAKLAR

 

Ø                                     AutoCAD 2000, AutoCAD2002, AutoCAD2004 Program Kaynakları.

Ø                                     GÖKALP Baykal, AutoCAD 2002 ve AutoCAD LT 2002 Pusula Yayıncılık

Ø                                     GEORGE Omura, Alfa Basım Yayın, 2002

Ø                                     ÇIKIŞ Ender, AutoCAD Release 12 for Windows, Türkmen Yayınevi 1995

Ø                                     ŞALVARCIOĞLU Yiğit, NAZİF Orhan Gazi Üniversitesi. Bitirme Tezi, 2000