-

  

Kullanıcı : Şifre : Güvenlik :227747 Hatırla : Gizli :

  insaatforumu.net inşaat,mimarlık,emlak,yapı,autoca Forum || ideCAD
   Idecad Statik 6 Versiyonundaki Özellikler AçıklAndı

dancefloor
[Forum Yöneticisi]Mesaj sayısı : 527
Giriş sayısı : 2395
Konu puanı : 0  Toplam P : 332
Konuya Puan ver
Üye bilgileri

ideCAD Statik 6 versiyonu, 3 yıl süren yoğun çalışmalar sonucunda test edilme aşamasına gelmiştir. Programın analiz modülü tamamen yenilenmiş, ayrıca kullanıcılardan gelen isteklerin tümü bu versiyonda dikkate alınmış ve programa eklenmiştir. Program, YAPI 2008 İstanbul fuarıyla birlikte görücüye çıkacak ve yıl sonuna kadar da ticari sürüm gerçekleşecektir.

Programa 6 Versiyonunda Eklenen Yeni Olanaklardan Bazıları ...

•İstinat duvarı hesabı, çizimi ve metrajı
•Havuz hesabı
•Merdivenlerin sonlu elemanlar yöntemiyle statik, betonarme hesapları ve detay çizimleri, donatı tabloları ve metrajları
•Kubbe ve tonozların sonlu elemanlar yöntemiyle statik, betonarme hesapları ve detay çizimleri, donatı tabloları ve metrajları
•Time history analizi (Zaman tanım alanında hesap)
•Sap2000 ile veritabanı bağlantısı, Sap2000 ile girilmiş çözülmüş bir projeyi ideCAD ile açıp okuyabilme, hesap yaptırabilme olanağı getirildi
•Sap2000 programına data aktarılması; sap2000 de kullanılabilen aynı modelleme tekniklerinin kullanılması sağlandı
•Euler burkulma analizi. Burkulma modlarının tayini
•Bağlantı elemanları (link) tanımlama imkanı
•En genel anlamda yükleme durumları ve yük kombinasyonları tanımlama olanağı
•Düğüm noktalarına rijit diyafram ve rijit gövde tanımı
•Newton-Raphson yöntemiyle, large strains ve large displacements içeren ful nonlinear analiz
•Çubuk, plak, shell ve membran sonlu eleman objelerini birlikte kullanarak statik, dinamik ve nonlineer analiz
•Taban izalatörü, gap object tanımlayabilme
•Düğüm noktalarına noktasal yük, moment ve deplasman tanımlayabilme
•Her noktasında 6 serbestlik dereceli modal analiz yapabilme olanağı
•Gravity, pressure ve termal loading durumları
•Dashpot (sönüm) elemanları tanımlayabilme
•Kullanıcı tanımlı mesnet oluşturabilme
•Çeşitli poligonal kesitlerin parametrik tanımı ve çift(birleştirilmiş) kesit tanımı
•En genel haliyle malzeme tanımı
•Non-izotropik malzeme tanımlama imkanı
•Birim sistemi seçebilme imkanı
•Mdb formatına veri hazırlama imkanı
•Dinamik analizde yönsel birleştirmenin yapılması ve düşey z ekseninde serbestliğin dikkate alınması.
•Dinamik analizde düğüm noktalarında yoğunlaşmış kütleler tanımlayabilme
•Dinamik analizde yayılı kütleler tanımlayabilme
•Elemanlara (Kiriş veya kolon) tekil, düzgün, üçgen, trapez, yamuk formlarında kullanıcı tanımlı yük girebilme olanağı.
•Aynı katlarda Farklı rijit kat diyaframlarının otomatik olarak modellenmesi
•Üst yapı ve temellerin birlikte ortak otomatik çözümü
•Dilatasyonlu yapıların ortak temel analizinin yapılabilmesi
•Parametrik çelik çatı hesabı
•Kirişlerde ani ve zamana bağlı sehim hesapları döşemelerde ani ve zamana bağlı sehim hesapları
•TS500`e göre çatlak kontrolü
•Burulmalı kesme hesabı, kesme donatısının kontrolü
•Guseli ve değişken kirişlerin modellenmesi
•Saplama kirişleri taşıyan kirişlerde, saplama noktasında askı donatısı ve etriye sıklaştırmasının yapılması
•3 boyut penceresini model oluşturmak için kullanabilme
•Hazır çelik profil listeleri
•Hazır duvar yük kütüphanesi
•Hazır döşeme yük kütüphanesi
•TS500 minimum döşeme yüksekliği kontrolü
•Donatı karışıklıklarını engelleyen otomatik çizim düzeltme sihirbazı
•Tünel kalıp projelerin hesabı çizimi ve metrajı
•Döşemelerde hasır donatı kullanımı
•Panellerde hasır donatı kullanımı
•Kolon kaçıklığının herhangi bir katta değiştirilmesi durumunda, diğer katlarda da otomatik değiştirilmesi
•Projeyi yapı ağacından girebilme, değiştirebilme ve takip edebilme.
•Girilen bilgilerin tablo şeklinde takip edilebilmesi
•Raporları ve çizimleri PDF formatında çıktı alabilme
•Raporlara firma logosu ekleyebilme
•Raporlara resim dosyayı ekleyebilme
•Hesap raporları incelerken okumayı kolaylaştıracak satır imleci
•Aynı katta ve aynı açıklıkta altlı üstlü iki veya daha çok kiriş girebilme
•Üçüncü boyutta ızgara çizgileri oluşturabilme.
•Konsollarda değişken kesitli kiriş tanımlayabilme.
•Saplama temel kirişi oluşturabilme.
•Panel eleman olarak tanımlanan perdelerde temeldeki filizlerin çizilmesi.
•Kat perde açılımlarında perde filizlerin çizilmesi.
•Temel kirişlerinde `normal kirişlerde olduğu gibi` etriye sıklaştırma bölgelerinde etriye sıklaştırmasının yapılması.
•Kolon düşey açılımlarında alttan ve üstten çıkan kirişlerin yeterli uzunlukta çizilmesi
•Kademeli radye plakların dikkate alınabilmesi
•Asansör çukurlarının modellenmesi ve hesabının yapılması
•Yapı denetim yönetmeliği eklemeleri
•ACI, Eurocode ve SNIP kodlarına uyumlulu proje çözebilme imkanı
•Tek parçalı veya çok parçalı dairesel , eğrisel , yay ve yılankavi kiriş tanımı
•Tek parçalı veya çok parçalı dairesel , eğrisel , yay ve yılankavi perde tanımı
•Poligon perdelerin sonlu elemanlar yöntemiyle modellenip yapı ortak stiffness matrisine dahil edilmesi.
•Perdelerin sonlu elemanlar yöntemiyle modellenip perde boşluklarının dikkate alınabilmesi
•Kolay anlaşılır, görsel, grafik açıklamalı tamamen yenilenmiş hesap raporları oluşturuldu
•Karma yüklere, deplasmanlara ve termal gradyan (gradient termal) yüklere göre statik lineer analiz
•Benzer kirişlerin gruplandırılması imkanı getirildi
•Kolonları akslara göre otomatik isimlendirme olanağı getirildi
•Elemanları otomatik isimlendirme olanğı eklendi
•Ayrı ayrı set (grup) tanımlama imkanı getirildi
•Çalışma düzlemi tanımlama imkanı sağlandı
•Döşemelerde otomatik boşluk donatısı çizimi olanağı getirildi
•Perdelerde otomatik boşluk donatısı çizimi olanağı getirildi
•Her bir çizim için, çizimlerdeki yazı yüksekliklerinin değiştirilebilmesi obsiyonu eklendi
•Çizimlerde donatı ile yazı arasındaki mesafenin değiştirilmesi obsiyonu eklendi
•Eğrisel ve yay döşeme kenarı ile eğrisel ve yay konsol plakların tanımlanabilmesi sağlandı
•Program içerisinde gelişmiş merdiven oluşturma arayüzü eklendi. Zengin merdiven kütüphanesine ilave olarak `kendi merdivenini kendin oluştur` imkanı geldi.
•Açı, yarıçap ve çap ölçülendirme olanakları getirildi
•Gelişmiş yazı biçimleriyle metin yazabilme olanağı getirildi
•Betonarme diyaloglarında eleman uç kuvvetlerini, ham, global ve yönetmelik gereği değişmiş sonuçlar olarak ayrı ayrı inceleyebilme olanağı eklendi
•Tüm katlara ait çizimlerin bir tuşla hazırlanabilmesi sağlandı
•Otomatik kiriş donatı tablosu oluşturma olanağı eklendi
•Temel açılımlarında kolon filizleri ve etriyelerin gösterilmesi sağlandı
•Otomatik zımbalama kontrolleri yapılır hale geldi
•Perdelerin kolonlarla birlikte çizilmesi sağlandı
•Bodrum çevre perdelerin tek perde olarak çizilmesi sağlandı
•Perdelerde güçlü kolon kontrolleri yapılabilme olanağı getirildi
•Kademeli ve ara kat sistemlerde kolon gerçek boylarının otomatik bulunması sağlandı
•Kirişlerde taşıma gücü momentlerinin dizayn momentleriyle karşılaştırılması ve çıktılarda gösterilmesi ve basınç bloğu derinliğinin basılması sağlandı
•Dengeli donatı oranının gösterilmesi obsiyonu eklendi
•Etriye, boyuna donatı, çiroz tutarlılığı, çizim hesap tutarlılığı sağlandı
•Kalıp ve temel planı kesitlerinin otomatik olarak kotları, kolonları ile çizilmesi geliştirildi
•Kirişsiz radye ve döşemelerde ilave yerlerinin belirtilmesi olanağı eklendi
•Birden fazla betonarme hesap aksı olan döşemelerde aksların çalışma mesafelerinin gösterilmesi sağlandı
•Çizimlerde katman organizasyonu geliştirildi
•Son seçimi geri çağırabilme olanağı eklendi
•Otomatik minimum boyut kontrolleri eklendi
•Su basman perdeleri hesabı çizimi ve metrajı eklendi
•Dairesel kolonlarda etriyelerin otomatik çizilmesi eklendi
•U, T, L gibi kolonların perde olarak donatılandırılabilmesi olanağı getirildi
•Betonarme kirişlerde Nd<=0.1AcFck kontrolünün otomatik yapılması sağlandı
•Tek yönde çalışan döşemelerde uzun kenar mesnetine belli bir oranda ilave konulması sağlandı.
•Toprak perdesi bulunan katın rijit olmaması durumda R katsayısı ve alfa_s hesabı yeniden düzenlendi
•İki farklı doğrultuda X ve Y de ayrı ayrı rijit bodrum katı numarası tanımlayabilme olanağı getirildi
•Kalınlıkları farklı radye temellerin birlikte hesabı eklendi
•Bodrum çevre perdelerinin kolon aplikasyonda gösterilmesi sağlandı
•Kolon açılımı ile kiriş mesnet detaylarının birlikte çizilmesi obsiyonu eklendi
•Düşey açılımlarda bindirme boyu ve birleşim bölgesi gösterimi obsiyonu eklendi
•Etriye ve çirozlara ait kanca detaylarının otomatik oluşturulması sağlandı
•Kalıp planlarına ters sehim miktarlarını yazılması obsiyonu getirildi
•Kalıp planlarında kat yüksekliği gösterilmesi otomatikleştirildi
•Kalıp planında sağ alt köşesine yapı bilgilerinin verildiği otomatik antet eklendi
•50fi ya da (lb) şartı otomatik sağlandı
•Kalıp planında otomatik kesit çizgisi, kesit ismi ve kesit kotu yazılması olanağı eklendi
•Demet donatı oluşturabilme opsiyonu getirildi
•Hesap raporunda kalıp planı gösterimi. Üzerinde rijitlik ve kütle merkezinin de gösterilmesi olanağı eklendi
•Planda vektörel kolon taramaları obsiyonu getirildi
•Benzer kolonların tip olarak alınabilme opsiyonu getirildi
•Radye döşeme ile sürekli temeli birlikte girilmesi olanağı eklendi
•Nervürlerde 4 m. geçen dişlerin otomatik bölünmesi olanağı getirildi
•Kiriş mesnetlerinde, kolon içerisine bükülen donatılarda (a b)>= 0.4(lb) koşulunu dikkate alınması sağlandı.
•Kolon yazılarının isim ve boyut ayrı ayrı köşelere yazılabilme obsiyonu eklendi
•Döşeme yazısının yeri opsiyona bağlandı. Köşelere veya ortaya
•Metraj icmali eklendi
•Autocad 2008 Dwg, Dxf, okuma-yazma eklendi


--------------------
MimaR
28.05.2008 22:37:53
                               Oy : 0-Puan : 0

Reklam Botu
Mehmetçik

     

Forum son 5 K. & Benzer K.
Açan
Forum istatistikleri
Çelik Statik Proje Hizmeti verilir...
srkn1981
İzmir de Statik hesap ve betonarme proje..
TaWSaN
İdeCAD Statik 6 eğitim videolar(Güncel)...
dyuzkan
Fason statik proje..
emrefalcon
İzmir de iş arıyorum. Statik proje muhen..
emrefalcon
Forumdaki 11 Kategoride 121 Forum var, Bu forumlara açılan 2580 Konuya 3527 Cevap yazıldı..
Üye :  Misafir : 16 Toplam : 16 Rekor :
Aktif Üyeler  Aktif üye yok..
Genel Sorumlu - Yönetici - Forum Yöneticisi - Editör - VIP Üye
İyiki Doğdunuz Nice yıllara.. » halitbirsove , » Dominating59 , » mhnds06mhnds , » Eskoberiya , » xfire , » sywrie , » saltuk123 , » mustafa24 , » melisuzumcu , » xiziri , » damla12366 , » CENK523452 , » arslannder , » baver , » manifaturaci , » muratargin , » sema_yilmaz , » ybakdemir , » mustafakustul , » saim06 , » krsat , » denek , » jayz989 , » insosman , » berbatsahne , » maykilsikolfiyi , » arizaiu , » labrador11 , » ANKRAGRUP , » srtm , » tomak , » ahmet5858 , » selo42822 , » 55050 , » insaatkrali , » keremkerem159 , » emdenkar , » devrainsaat , » ozer57 , » ibrahim63 , » _bkt_ , » mayse , » mimarb , » albadros , » tolgaxy , » algor , » rebelburak , » reyyanyel , » expexp , » umit_eminoglu , » sahin_kartall , » tabutcu , » goko1234 , » emreizm , » geluxin , » sardes88 , » mustafaoygur , » seydi_kilcik , » nurgul89 , » burjuwa , » saniki , » rozerin , » almeria , » sertan2324 , » edenguard , » mimarist_baku , » selimdalkilic , » phaluta , » DARKHOUSE , » ArifAkk , » Amad , » hvy_mtl , » sipsezen , » SemihYildiz , » semihy , » cywasli , » ukanat , » biomania , » terazim19 , » aliceviken , » dilos , » rckas , » reorxus , » ahmet_ttk , » gelsomina , » okanbarda , » alibayram53 , » cnkgkn , » handep , » ozkn_bjk , » bahadirbaa , » ekincihasan , » mterazi , » yucelkou , » KieRoN , » lilyum_mimarlik , » pmserkan , » seker , » dnzacr , » caga , » kadirakgol , » ugrisk , » akinao , » ameseial , » medreyei999 , » SILVER032 , » coolengineer , » slap , » inticome34 , » earpali , » baris35035 , » Hvuran , » cemyaman , » tarik101 , » yellowboy , » dynasty , » grikurt , » muratilkay , » _safa , » sufa , 

2012 © Copyright insaatforumu.net inşaat,mimarlık,mühendislik,emlak,yapı
Website motorumuz © 2007 AspSitem Ay Yildiz.
Bu sayfa: 1,17 saniyede yorumlandı.
 
toplist
İnşaat Firmaları | inşaat | Staj | Kariyer | Görsel AutoCAD | AutoCAD Kitap | Sap2000 (Örnek Havuzu) | Resim Galerisi | Dosyalar | Yazılar | Köşe Yazıları | Çizimler | CD Satış | İş Arayanlar | Eleman Arayanlar | İlanlar | Staj Arayanlar | AutoCAD | Sta4CAD | İdeCAD | Probina | Sap2000 | XSteel | Etabs | Primavera | Özgeçmiş (CV) Örnekleri | İnşaat | İnşaat Forumu | Mimari Maket