-

  

Kullanıcı : Şifre : Güvenlik :433069 Hatırla : Gizli :

  insaatforumu.net inşaat,mimarlık,emlak,yapı,autoca Forum || Staj
   30 Günlük Stajda Ne Yapılır Gün Gün Staj Örneği Buyrun Arkadaşlar...

admin
[Genel sorumlu]Mesaj sayısı : 221
Giriş sayısı : 4365
Konu puanı : 1  Toplam P : 64
Konuya Puan ver
Üye bilgileri
GKHNAY,

1.GÜN

Tanıtım sayfa1.

2.GÜN

Otopark mütemadi temel kazısı yapıldı.Zemin sıkılaştırması yapıldıktan sonra grobeton kotları çakıldı ve grobeton atıldı.

Normal kat tabliye kalıp montajı yapıldı.Kalıp çakılırken dikkat edilmesi gereken huhuslar:sayfa7.

Yeşil Vadi Konaklarında binaların ve otoparkların temelleri farklı olduğu için aralarında dilatasyon boşluğu bırakılıyor.İki bina arasındaki otopark geçişleri iki yandan binalardan ayrılıyor.Binanın oturduğu temel radyetemel,

otoparklarınki radye ya da mütemadi temel olarak yapılıyor,

3.GÜN

Otopark temeli grobeton üstü(temel altı) su izolasyonu yapıldı.

Bodrum kat perdelerin su izolasyonu yapıldı.Su izolasyonu 2 çeşittir:Çimento esaslı ve petrol esaslı.Çimento esaslı su izolasyonunda çimento karışımından elde edilen plastik kıvamdaki harç beton kesit yüzeyine maksimum 2mm olacak şekilde beton üzerine birkaç katman sürülür.Uygulama öncesi beton yüzeyi ıslatılır.Petrol esaslı izolasyon likit(sürme) ve keçeli(membran olmak üzere 2ye ayrılır.burada kullanılan izolasyon keçeli(membran)türündedir.Temel altı su izolasyonu sayfa15

4.GÜN

Otopark temeli kalıpları çakıldı ve temel donatı montajı yapıldı.

Zemin kat döşeme kalıp montajı tamamlandı ve beton dökümüne başlandı.Beton dökümü nasıl yapılır sayfa4

5.GÜN

Beton slump testi yapıldı.karot numunesi alındı.beton kırım deneyi yapıldı.

Slump(kıvam)testi:düz bir tepsi,huni,şişleme çubuğu ve metre kullanılarak yapılır.syf20

beton kırım deneyi:7 gün önce alınan beton numunelerinden 3 tanesini bugün kırıp basınç deneyimi hakkında bilgi edindik.Kür havuzundan alınan küpler yarım saat kurutulduktan sonra press makinasına yerleştirilip kırılıyor.Bilgisayar ekranında grafiğin döndüğü noktada betonun taşıdığı yük görünüyor(c30 için 370 kgf/cm2).Kayıtlara geçirilip rapor düzenleniyor.7günde beklenen mukavemet sağlanmadığında 28 gün bekleniyor.O da sağlanmazsa yeniden karot alınıyor.

6.GÜN

Zemin kat kolon kalıpları söküldü ve kür uygulandı.

Kür Uygulaması:Dökülen betonların çatlamaması için sulama işlemi yerine kür uygulanıyor.sayfa 6

7.GÜN

Kolon donatıları montajlandı ve kalıpları çakıldı.Kalıp kontrolü: ağız açıklıkları kontrol ediliyor.Tabanların akslara olan uzaklıkları kontrol ediliyor.Şakülüne bakılır.sayfa 8

8.GÜN

Tabliye donatıları montajlandı ve kalıpları çakıldı.sayfa 9

9.GÜN

Çatı ahşap karkas imalatı yapıldı.

Çatı imalatları birkaç çatıda farklı aşamalarda incelendi.sayfa 10

10.GÜN

Otopark mütemadi temel kalıbı çakıldı ve donatı montajı yapıldı.Radye

 

otopark temeli betonu döküldü.Asmolen döşeme tuğlaları yerleştirildi ve beton dökümüne başlandı.beton dökülürken vibratör daldırılıp çıkarılarak vibrasyon

uygulandı.Vibratör çeşitleri:dalıcı vibratör,yüzey vibratörleri,kalıp vibratörler.sayfa 11

11.GÜN

Tuğla duvar örgüsü yapıldı.sayfa 14

12.GÜN

Perde izolasyonu yapıldı.sayfa 3

13.GÜN

Kolon teslimatı yapıldı.Kalıplar çakıldıktan sonra kolonun dikliğini ölçmek için şakül testi yapıldı.sayfa 17

14.GÜN

Yeşil Vadi Konaklarında binaların ve otoparkların temelleri farklı olduğu için aralarında dilatasyon boşluğu bırakılıyor.İki bina arasındaki otopark geçişleri iki yandan binalardan ayrılıyor.Binanın oturduğu temel radyetemel,

otoparklarınki radye ya da mütemadi temel olarak yapılıyor,

dilatasyon sayfa 19

15.GÜN

Kiptaş Başakşehir konutları 5.etap gezildi.Tünel kalıp sistemine bakıldı.

Beton dökülürken orada bulunuldu.Döşeme donatıları hasır şeklinde oda boyutlarına uygun olarak dışarıda hazırlanarak getiriliyor.Perde donatıları da aynı şekilde yapılıyor fakat donatıların yoğun olduğu yerlerde perdeye ekleniyor.Yoğun donatılı kısımlar kolon olarak adlandırılıyor.Döşeme ve perde kalıpları aynı anda çakılıyor ve beton aynı anda dökülüyor.Bu durum,kolon ve kirişlerin birleşim noktalarında meydana gelen donatı sıklığı nedeniyle  dalıcı vibratör kullanımını zorlaştırır.Böyle durumlarda yüzey vibratörü kullanılır.

Bu sistemin özellikleri şunlardır:

·                    Çok seri konut yapılır.

·                    Bina tek parka çalışır(çerçeve sistem).

·                    Döşeme ve perdelerden oluşur.

·                    Sehim ve şakülüne dikkat edilir.

·                    Yüksek yapılarda tercih edildiğinde daha ekonomik olur.

·                    Aynı projede birkaç kez kullanılabilir.

·                    Yapısı çeliktir.

·                    Geri dönüşümü kolaydır.

·                    Dayanımlıdır.

16.GÜN

Mimarla birlikte ince işler kontrolü yaptım.Dış cephe kaplamalarını inceledim.

Yeşilvadi Konaklarında dış cephe kaplaması olarak granit seramik uygulanıyor.Dış sıvası bitmiş binanın dışına önce belli aralıklarla braketler monte ediliyor.Braketler L profiller şeklinde olup beton dübeliyle ankrajlanıyor.Üzerine ısı ve ses yalıtımını sağlamak için 5cmlik taşyünü yerleştiriliyor.Taşyününün üzerinde görünen L profillere T profiller çakılıyor. poliüretan bir yapıştırıcıyla seranit bu profillerin üzerine yapıştırılıyor.Seranitlerin birleşim yerlerine alüminyum fugalar yerleştiriliyor.Bu işlem binanın bütün cephelerine uygulanıyor.

Cephe uygulaması bittikten sonra  cephe kaplamasının boyları metre ile ölçülüp projeye uygun olup olmadığı kontrol edilir.Köşe yerlerde gönye ile 90 dereceyi sağlayıp sağlamadığı kontrol edilir.Terazi ile yüzeylerin

aynı hizada olup olmadığı kontrol edilir.Sonra binanın iki ucu arasına ip çekilerek cephelerin aynı hizada olup olmadığı kontrol edilir.

17.GÜN

Ano teslimatı yapıldı.Anonun yapılış amacı sıvanın doğru bir şekilde çekilmesini sağlamaktır.Belli aralıklarla çekilen anolar yatayda ve düşeyde dik olmalıdır.Yataydaki dikliği anlamak için duvarların köşelerinden mastar tutularak mastarın 90 dereceyi sağlayıp sağlamadığı kontrol edildi.Sağlarsa bu gönyede olduğu anlamına geliyor.Düşeydeki dikliği ölçmek içinse su terazisi kullanıldı.Ayrıca ano teslimatında dikkat edilen bir başka husus duvarlar arasındaki mesafelerin sabit olmasıdır.Bunu anlamak için odanın belirli iki yerinden ölçü alındı.Karşılıklı iki duvar arasındaki mesafe ölçüldü.İki ölçümün de aynı olması gerekiyor.Yoksa yeniden ano yapılıyor.

18.GÜN

Bodrum kat kara sıvaları çekildi.Kolon-tuğla birleşimlerinde sıvanın çatlamasını önlemek için duvara rapitz teli yapıştırılıyor.

Sıva:1-kara sıva:

         kaba sıva

         ince sıva

         2-alçı sıva

bodrumda kaba sıva+ince sıva uygulanıyor,üzerine boya sürülmüyor.

normal katlarda alçı sıva+saten macun+astar+saten boya.?

19.GÜN

Islak zemin izolasyonu yapıldı.Islak hacim süzgeci graut denen bir maddeyle dolduruldu.Duvar-zemin birleşimleri pah adı verilen mastik dolgu malzemesiyle kapatıldı.Böylece 1gün bekletildi.

Yürünebilen teras çatının eğim betonu döküldü.

20.GÜN

Yürünebilen teras çatı izolasyonu yapıldı.Manolya blokları tünel kalıp sistemle yapıldığından döşeme 15 cmlik betonarme döşeme olmakta ve herhangi bir ısı yalıtımını kendi içinde sağlamamaktadır.Bu nedenle teraslarda cift kat xps levha ısı yalıtımı amacıyla kullanılıyor ve bunun üzerine sürülen skolastik 450 su yalıtımını sağlıyor.Sürme izolasyon denilen bu yöntem gerektiğinde 3 kez uygulanıyor ve  bina içi ıslak zeminlerinde olduğu gibi su testine tabi tutuluyor.

Yürünebilen teras çatı katmanları:

-gri seramik 1cm

-harç             3cm

-koruma betonu  8cm(tek sıra hasır çelik donatılı)

-ısı izolasyonu 3cm(xps)

-su izolasyonu(sürme izolasyon) 3x1 cm

-eğim betonu 4 cm

-betonarme döşeme 15 cm

 

21.GÜN

-Islak zemin izolasyonu kontrol edildi.Sürme izolasyon diye tanımlanan bu izolasyon malzemesi 1 kat sürülüyor,6 saat sonra 2.kat sürülüyor(2x3mm) ve 3 gün bekleniyor.Islak zemin üzerine su dökülerek 2 gün bekleniyor.Su sızdırıp sızdırmadığı kontrol ediliyor.(s.ka 107 sayfası yapıştır)

-zemin seramikleri kaplanan banyonun su testi yapıldı.Su terazisi kullanılarak yapılan testte suyun gidere gidip gitmediği kontrol edildi.

22.GÜN

 Saha mühendisiyle birlikte Ladin bloklarını gezdim.Bina içi tesisat hakkında bilgi edindim.Burada da manolyada olduğu gibi kazan bacalarının yoğuşma toplayıcısı ve drenaj gideri var.Buharlaşan sular drenaj giderine bağlanıp oradan toprağa akıyor.Kazan bacalarının yapıldığı madde ise shiedel seramik.

Isıtma tesisatı şapın altından geçen borularla sağlanıyor.Banyo ısıtmalarında radyatör yerine havlupan kullanılıyor.

Havalandırma,asma sistemin içinden geçen dörtgen kesitli çelik borularla sağlanıyor.Odalardaki klimaların bağlantısı da banyolarda olduğu gibi asma tavandan sağlanıyor.

23.GÜN

 Ladin blokları bina içi tesisatını gözlemlemeye devam ettim.Asma tavandan elektrik tesisatı ve havalandırma bacaları haricinde bir de yangın boru hattı denen 'spring hattı' geçiyor.Spring hattında,bazı haznelerin içine cıva yerleştiriyor,bu hazneler asma tavanın içine bazı aralıklarla yerleştiriliyor.Yangın anında belli sıcaklığın(70-80 derece)üzerinde cıva genleşerek patlıyor ve odanın her hacmine su püskürtmesi sağlanıyor.

 Mutfak şaftından geçen borular:aspiratör emme borusu,pi su borusu.

24.GÜN

Bina içi ısı ve ses yalıtımı hakkında bilgi edindim.

Erguvan,akasya ve sedir bloklarında ısı ve ses yalıtımı asmolen tuğlalarıyla sağlanıyor.Ladin ve manolya bloklarında diğer bloklarda olduğu gibi asmolen döşeme kullanılmamış.Bu bloklarda döşeme 15 cmlik betonarme döşeme.Bu yüzden normal katlarda ısı yalıtımını sağlamak için farklı bir yöntem kullanılıyor.Zemine şap dökülmeden önce 8cm kallınlığında bir şilte seriliyor,şap döküldükten sonra köşelerden artan şilte kesiliyor.Şapın inceldiği yerlerde(ısıtma borularının geçtiği yerde)çatlamayı önlemek için rapitz teli kullanılıyor.

25.GÜN

Asma tavanla ilgili bilgi edindim.Asma tavan yapımında kullanılan malzemeler:

1- alüminyum profiller

2-Alçıpan

3-Çelik askı

4-Birleşme parçaları(vida,bulon..)

Asma tavan yapılırken 2 yönde u profiller biri diğerini altına gelecek şekilde tutturuluyor.Üstteki profil askıyla tavana asılarak alttakini tutuyor.Alttaki profilin alt kısmına alçıpan vidayla tutturuluyor ve asma tavan kapatılıyor.Boya öncesi alçıpanların birleşim yerlerine yapışkanlı file yerleştiriliyor ve filenin üzeri derz dolgu alçısı ile malalanıyor.Daha sonra üzerine saten macun sürülüyor ve saten boya ile boyanıyor.

26.GÜN

Kontrol mühendisiyle fayans teslimatına gittim.Fayansta ilk iş olarak derzler kontrol ediliyor.Derz hataları açık derz ya da kapalı derz olarak kendini gösteriyor.Fayanslar zemin seramiklerinden önce döşeniyor.Zemine 10 cm kala fayans döşemesi durduruluyor.Kotlar belirlendikten sonra seramik ustası tarafından son sıradaki seramikler uygun boyda kesiliyor.

Aynı gün seramikler için su testi yapılırken orada bulundum.Su, döküldükten birkaç saniye sonra her yönden süzgece doğru akmaya başladı.Suyun akmadığı durumlarda hesap ya da işçilik hatası olduğunu anlıyoruz.Yani bu, eğimin fazla verilmesi ya da seramikler kurumadan üzerine basılması,vurulması vs. şeklinde olabilir.

27.GÜN

Saha mühendisiyle birlikte ince işlerde bulundum.Kapı ve pencere doğramalarını inceledim.Kapılarda ve pencerelerde alüminyum kör kasa kullanılıyor(alüminyum da olabilir)Kör kasa sıvaya ve doğramaya mesnet teşkil ettiğinden oldukça  önemli bir elemandır.Doğramaların duvarla birleştiği köşelerde köşebent denen kafesli alüminyumdan yapılmış malzemeler kullanılıyor.

28.GÜN

Numune daire hazırlıkları yapıldı.Mutfak dolapları ve tezgahı monte edildi.

Balkon korkulukları takıldı.Balkonlar beton ve çelik parapetlerin yanyana gelmesiyle oluşuyor.Bu iki parapet birbirine herhangi bir şekilde temas etmiyor.Arada çok küçük bir boşlukla yanyana duruyor.Betonun üzeri seramikle kaplanıyor.Çelik kısım ise paslanmaz çelik kutu profil ve çelik lamaların yatayda ve düşede birbirine tespit edilmesiyle oluşuyor.Balkon izolasyonlarında yürünen teras çatıdaki prensibin aynısı uygulanıyor.

29.GÜN

Numune daire hazırlıkları:İç mimarla birlikte boya seçimine karar verildi.Mutfakta ve ıslak zeminde duvar rengi seçimi oldukça önemli,çünkü seramiklerin rengiyle beyazın tonunun aynı olması gerekiyor.Beyaz rengin en önemli özelliği,çok fazla tonunun olması ve bu tonları yanyana getirdiğinizde herbirinin birer farklı renge dönüşmesi.Özellikle ışığın aldatması durumunda yanlış uygulamalar ortaya çıkabiliyor.Rengi değiştirmek için eski rengin üzerine astar çekip yeni renge boyamak gerekiyor.

30.GÜN

İlk günlerde incelemiş olduğum mimari projeleri tekrar inceledim.Uygulamayı gördükten sonra proje okumak hem daha anlaşılır hem de daha keyifli.Özellikle detaylara uygulama öncesi ve sonrası bakmak,detayı ve uygulamayı birarada düşünebilmek benim için çok önemliydi.Mimar olarak projeyi çizerken uygulamayı da gözönünde bulundurabiliyorsanız uygulamada çıkabilecek sorunları en aza indirebiliyorsunuz demektir.


--------------------
insaatim.com
24.06.2007 15:14:49
                               Oy : 0-Puan : 0

Reklam Botu
Mehmetçik

civilcik
[Yeni Asker]Mesaj sayısı : 7
Giriş sayısı : 40
Toplam P : 7
Üye bilgileri
ellerinize sağlık....
--------------------
..
23.08.2007 22:09:28
        

powerpuffgirl
[Yeni Asker]Mesaj sayısı : 4
Giriş sayısı : 14
Toplam P : 0
Üye bilgileri

Süper birşey bu çok teşekürler eline sağlık eyvallah:)


--------------------
..
22.09.2008 14:56:58
        

civil16
[Genel Sorumlu]Mesaj sayısı : 726
Giriş sayısı : 1308
Toplam P : 162
Üye bilgileri

11 GÜNLÜK BÜRO STAJI

Arkadaşlar Hiç Bir Sitede Bulamayacağınız 11 Günlük Büro Stajı, Direk Link ile İndirebilirsiniz...

Bağlantı adresi Sadece üyeler içindir!

 

40 Günlük Şantiye Stajı İçin ise Bağlantı adresi Sadece üyeler içindir!


--------------------
..
24.10.2008 11:20:39
        

almeyda1785
[Yeni Asker]Mesaj sayısı : 1
Giriş sayısı : 3
Toplam P : 0
Üye bilgileri

Resimler Sadece üyeler içindir! 40 Günlük Şantiye Stajı İçin ise buraya ...link yoq..boş görünüyor..silinmiş..bir el atıverdin..--------------------
..
10.09.2009 14:43:57
        

[1]
     

Forum son 5 K. & Benzer K.
Açan
Forum istatistikleri
30 Günlük Şantiye Staj Defteri..
metesey
Tamirat Keşfi Nasıl yapılır ?..
hgsoftware
Emlak ve Emlak Yönetimi Staj Defteri Örn..
bukice
Acil staj defteri örneği aranıyor santıy..
melektugba
Çelik Ev Örneği (resimler)..
metesey
Forumdaki 11 Kategoride 121 Forum var, Bu forumlara açılan 2580 Konuya 3527 Cevap yazıldı..
Üye :  Misafir : 14 Toplam : 14 Rekor :
Aktif Üyeler  Aktif üye yok..
Genel Sorumlu - Yönetici - Forum Yöneticisi - Editör - VIP Üye
İyiki Doğdunuz Nice yıllara.. » halitbirsove , » Dominating59 , » mhnds06mhnds , » Eskoberiya , » xfire , » sywrie , » saltuk123 , » mustafa24 , » melisuzumcu , » xiziri , » damla12366 , » CENK523452 , » arslannder , » baver , » manifaturaci , » muratargin , » sema_yilmaz , » ybakdemir , » mustafakustul , » saim06 , » krsat , » denek , » jayz989 , » insosman , » berbatsahne , » maykilsikolfiyi , » arizaiu , » labrador11 , » ANKRAGRUP , » srtm , » tomak , » ahmet5858 , » selo42822 , » 55050 , » insaatkrali , » keremkerem159 , » emdenkar , » devrainsaat , » ozer57 , » ibrahim63 , » _bkt_ , » mayse , » mimarb , » albadros , » tolgaxy , » algor , » rebelburak , » reyyanyel , » expexp , » umit_eminoglu , » sahin_kartall , » tabutcu , » goko1234 , » emreizm , » geluxin , » sardes88 , » mustafaoygur , » seydi_kilcik , » nurgul89 , » burjuwa , » saniki , » rozerin , » almeria , » sertan2324 , » edenguard , » mimarist_baku , » selimdalkilic , » phaluta , » DARKHOUSE , » ArifAkk , » Amad , » hvy_mtl , » sipsezen , » SemihYildiz , » semihy , » cywasli , » ukanat , » biomania , » terazim19 , » aliceviken , » dilos , » rckas , » reorxus , » ahmet_ttk , » gelsomina , » okanbarda , » alibayram53 , » cnkgkn , » handep , » ozkn_bjk , » bahadirbaa , » ekincihasan , » mterazi , » yucelkou , » KieRoN , » lilyum_mimarlik , » pmserkan , » seker , » dnzacr , » caga , » kadirakgol , » ugrisk , » akinao , » ameseial , » medreyei999 , » SILVER032 , » coolengineer , » slap , » inticome34 , » earpali , » baris35035 , » Hvuran , » cemyaman , » tarik101 , » yellowboy , » dynasty , » grikurt , » muratilkay , » _safa , » sufa , 

2012 © Copyright insaatforumu.net inşaat,mimarlık,mühendislik,emlak,yapı
Website motorumuz © 2007 AspSitem Ay Yildiz.
Bu sayfa: 1,55 saniyede yorumlandı.
 
toplist
İnşaat Firmaları | inşaat | Staj | Kariyer | Görsel AutoCAD | AutoCAD Kitap | Sap2000 (Örnek Havuzu) | Resim Galerisi | Dosyalar | Yazılar | Köşe Yazıları | Çizimler | CD Satış | İş Arayanlar | Eleman Arayanlar | İlanlar | Staj Arayanlar | AutoCAD | Sta4CAD | İdeCAD | Probina | Sap2000 | XSteel | Etabs | Primavera | Özgeçmiş (CV) Örnekleri | İnşaat | İnşaat Forumu | Mimari Maket